Do 1 lutego br. Klienci, którzy do kontaktu z Bankiem używają telefonów na kartę pre-paid powinni zarejestrować kartę lub zaktualizować w Banku numer telefonu. Umożliwi to korzystanie z usług bankowości elektronicznej bez przeszkód po
2 lutego 2017 r., kiedy operatorzy telefonii komórkowej, zgodnie z ubiegłoroczną ustawą, zaprzestaną świadczenia usług dla niezarejestrowanych numerów.

Chcąc zapewniać swoim Klientom najwyższej jakości usługi, Bank Pocztowy przypomina dostępnymi kanałami kontaktu z Klientami o konieczności rejestracji numeru telefonu na kartę pre-paid  lub zarejestrowania w Banku nowego numeru telefonu do wykonywania operacji w systemach bankowych.

Zarejestrowany w Banku numer telefonu komórkowego Klienta jest jednym ze sposobów kontaktu Banku z Klientami na potrzeby świadczonych usług. Numer telefonu służy m.in. do autoryzacji operacji kodami SMS w systemie bankowości internetowej Pocztowy24, zapytań w ramach usługi PocztowySMS, wysyłki haseł jednorazowych do usług Pocztowy24 lub Telekonto, autoryzacji wniosków produktowych czy w innym celu. Część z podawanych przez Klientów numerów to tzw. pre-paidy - dotychczas nie wymagające rejestracji przez operatorów komórkowych, jednak zgodnie z ustawą antyterrorystyczną z 10 czerwca 2016 r. – już tak. Akt prawny nakłada obowiązek rejestrowania nowych kart, zaś właścicieli kart będących w użytkowaniu zobowiązuje do dopełnienie formalności do 1 lutego 2017 r. Po tym terminie dla niezarejestrowanych kart  wszyscy operatorzy zaprzestaną świadczenia usług. - O potrzebie aktualizacji danych Klientów, w związku ze skutkującą od 2 lutego br. regulacją prawną dotyczącą Użytkowników telefonów na kartę pre-paid, przypominamy Klientom poprzez komunikaty na stronie www Banku, stronie logowania do bankowości internetowej Pocztowy24 oraz poprzez Contact Centre i IVR. Mamy nadzieję, że będzie to przydatna informacja dla tych Klientów, którzy z jakichś powodów nie zarejestrowali jeszcze telefonu, a ułatwi  im to także dalsze korzystanie z usług Banku – mówi Bartosz Trzciński, Rzecznik Prasowy Banku Pocztowego. Aktualizacja danych kontaktowych Klientów, w tym w odnośnie numeru telefonu, możliwe jest za pośrednictwem Infolinii (801 100 500, 52 34 99 499), w placówce Banku lub Poczty Polskiej.

Rejestracja kart pre-paid sieci Orange, Play i T-Mobile, poza lokalizacjami samych operatorów komórkowych, może być również zrealizowana w ponad 4600 placówkach Poczty Polskiej oraz u każdego listonosza wyposażonego w tablet. W celu uzyskania dodatkowej informacji dotyczącej rejestracji numeru prosimy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej.