Związek Przedsiębiorców i Pracodawców nie zgadza się z argumentacją, że obniżenie progu wpłynie na zmniejszenie szarej strefy w Polsce. – Wszystkie znane mi opracowania jednoznacznie wskazują na inne przyczyny rozwoju szarej strefy. Dla przykładu w Polsce największym jej obszarem jest praca „na szaro” – mówi Marcin Nowacki, Wiceprezes ZPP. I dodaje – Nie ma logicznych argumentów uzasadniających wymuszanie na przedsiębiorcach obrotu bezgotówkowego od poziomu 12 tys. złotych. Jest to działanie podyktowane interesem banków, wbrew komfortowi i swobodzie prowadzenia biznesu przez małe i średnie firmy. Pozostajemy otwarci na współpracę z sektorem finansowym, ale wyłącznie w sprawach, które nie są sprzeczne z interesem MSP.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców przedłożył swoją decyzję na ręce Pana Adama Tochmańskiego, Dyrektora Departamentu Systemu Płatniczego, Przewodniczącego Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego.