Warszawa, 13 września 2016 r. – Według ekspertów GfK w pierwszych czterech miesiącach bieżącego roku, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, sprzedano o 3 proc. mniej opon niż rok wcześniej.

Na znaczeniu, zgodnie z trendem długoterminowym, zyskały opony o wysokich osiągach i do samochodów typu SUV, pomimo, że średnia cena tych opon wzrosła o 5 proc. Już co czwarta kupowana opona należy do tego segmentu. Należy podkreślić, iż wzrost znaczenia tego segmentu dokonał się kosztem opon o średnich osiągach, przy zachowanym udziale opon o najniższych osiągach. Obserwowane zjawisko nie było wynikiem przesunięcia popytu konsumenta w stronę „wyższych” kategorii opon. Nastąpiło rozwarstwienie popytu. Kupujący rzadziej wybierali opony o środkowych parametrach. Równocześnie warto zauważyć, iż ich sprzedaż nadal stanowi połowę polskiego rynku opon.
Innym wyjaśnieniem obserwowanego trendu rozwarstwiania popytu jest dalszy szybki wzrost sprzedaży opon wielosezonowych. Kupowane są one głównie przez tych konsumentów, dla których największe znaczenie ma ekonomiczny aspekt zakupu, a jeden komplet opon wielosezonowych zastępuje dwa komplety opon sezonowych. Trend ten jednak, chociaż zauważalny (wzrost sprzedaży o 16 proc. w ujęciu ilościowym), nie ma większego wpływu na cały rynek, gdyż udział tego rodzaju opon nie przekracza 5 proc. Ponadto sprzedaż opon wielosezonowych dotyczy opon o mniejszych rozmiarach, czyli kupują je chętniej posiadacze starszych samochodów.
W odniesieniu do rozmiarów opon dominują średnice 15’’ i 16’’, stanowiące razem 63 proc. rynku. Jednak opony te tracą udziały na rzecz większych rozmiarów. I ten trend będzie prawdopodobnie trwał, ponieważ rozmiary opon są wyznaczane przede wszystkim przez trendy na rynku samochodów, a tu producenci starają się przyciągnąć klientów, oferując coraz większe rozmiary kół.
Podsumowując, pierwsze miesiące tego roku nie dają producentom podstaw do optymizmu, ale drugi, jesienny, szczyt sprzedaży opon może zadecydować o bardziej optymistycznej ocenie bieżącego roku. Nadzieje producentów mogą być związane z prawdopodobnym zwiększeniem sprzedaży opon bardziej zaawansowanych i tym samym droższych. Trend ten zależy jednak od tego, co się będzie działo na rynku sprzedaży samochodów – tak nowych, jak i używanych. Zauważany ostatnio spadek wartości złotówki może poważnie zakłócić realizację tych pozytywnych oczekiwań.

O badaniu
Powyższe analizy powstały na podstawie danych pochodzących z prowadzonego od ponad 20 lat Panelu Handlowego, zbierającego informacje odnośnie dóbr trwałego użytku. Od trzech lat lista badanych kategorii została rozszerzona o opony samochodowe.

GfK
Instytut GfK jest zaufanym źródłem rzetelnych informacji o rynku i konsumentach. Umożliwia podejmowanie trafniejszych decyzji. Łączy pasję badawczą 13 000 ekspertów. Posiada 80 lat doświadczeń w analizowaniu i interpretowaniu danych. Dostarcza analiz, zarówno na poziomie globalnym, jak i rynków lokalnych, w ponad 100 krajach.
Dzięki stosowaniu innowacyjnych rozwiązań łączących technologię i naukę, zmienia "big data" w "smart data", zwiększając przewagę konkurencyjną swoich klientów i jednocześnie wzbogacając doświadczenia i decyzje konsumentów.