Oprócz znanych dotąd form kontaktu z konsultantami Zielonej Linii (telefon, czat, e-mail), teraz informacje o rynku pracy mogą uzyskać również osoby niesłyszące lub słabosłyszące, posługujące się polskim językiem migowym (PJM). Ponadto, tłumacz języka migowego (konsultant Zielonej Linii) pomoże w komunikacji z pracownikiem urzędu pracy.

Zielona Linia, jako ogólnopolska infolinia urzędów pracy, udziela informacji na temat rynku pracy, w tym rejestracji w urzędzie pracy osób bezrobotnych lub poszukujących pracy, form wsparcia oferowanych przez urzędy pracy oraz formalności związanych z zatrudnianiem cudzoziemców. Jako nowoczesne centrum informacyjno-konsultacyjne, Zielona Linia, umożliwia wiele form kontaktu. Najpopularniejszą jest infolinia, działająca pod numerem 19524. Ponadto informacje można uzyskać pisząc na czacie, kontaktując się przez Messenger (fb) czy wysyłając mail na adres kontakt@zielonalinia.gov.pl. Dzięki temu, każdy zainteresowany może skonsultować się w dogodny dla siebie sposób. Ponadto, informacje są udzielane w językach polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim.
Ważną częścią działalności Zielonej Linii jest portal: zielonalinia.gov.pl. Znajdują się na nim m.in. informacje dotyczące usług urzędów pracy, artykuły o rynku pracy, bieżących przepisach, zagadnieniach Kodeksu pracy, a także aktualności z mediów oraz powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy.  

Kontakt w języku migowym

Od 1 sierpnia 2022 r. Zielona Linia uruchomiła nową usługę, kontakt w języku migowym. Jest ona skierowana do osób niesłyszących i słabosłyszących, które znają polski język migowy (PJM) i chcą uzyskać informacje na temat rynku pracy lub załatwić sprawę w urzędzie pracy.

Są dwa sposoby na wykorzystanie komunikacji w języku migowym:

1. Rozmowa z konsultantem Zielonej Linii, który zna język migowy, przez Internet. Połączenie jest możliwe z dowolnego miejsca i nie wymaga wizyty w urzędzie pracy.
2. Jeżeli podczas wizyty w urzędzie pracy potrzebny będzie tłumacz języka migowego, pracownik urzędu pracy połączy się z właściwym konsultantem Zielonej Linii, który będzie tłumaczył rozmowę na język migowy.

Do połączenia z konsultantem Zielonej Linii potrzebne są:

- komputer lub telefon z kamerą i funkcją wideo,
- dostęp do Internetu,
- dostęp do aplikacji Microsoft Teams.

W celu nawiązania połączenia video z konsultantem, należy wejść na stronę: https://zielonalinia.gov.pl/zl-migowy  i kliknąć w grafikę Połącz z konsultantem.
Pod tym adresem dostępna jest również informacja nt. wymagań technicznych niezbędnych do realizacji połączenia.