Tylko do końca tego roku można składać wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekty związane z poprawą efektywności energetycznej w budynkach. Program w szczególności wspiera prace termomodernizacyjne w obiektach zabytkowych, które są najbardziej wymagające i skomplikowane. W większości przypadków w grę wchodzi jedynie ocieplenie od środka za pomocą specjalnych technologii, jak na przykład mineralne płyty izolacyjne Multipor.

Trwa nabór do programu „Poprawa jakości powietrza”, który jest szczególnie interesujący dla właścicieli budynków wymagających prac termomodernizacyjnych. Poprawie efektywności  energetycznej obiektów poświęcona jest druga część programu – „Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Głównym celem działania jest ograniczenie emisji CO2 do atmosfery, co w efekcie ma poprawić jakość powietrza.
– Jakość powietrza w Polsce jest w niektórych miastach katastrofalna. Program „Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” jest jednym z działań, które mogą przyczynić się do częściowej poprawy sytuacji. Istotna jest w nim pomoc dla obiektów zabytkowych, których termomodernizacja stanowi największe wyzwanie, bo wymaga zastosowania specjalnych technologii, na przykład ocieplenia od wewnątrz. Tutaj w sukurs przychodzi takie skuteczne rozwiązanie, jak oferowany przez Xella Polska system mineralnych płyt izolacyjnych Multipor – mówi Małgorzata Bartela, product manager Xella Polska.
Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest jednym z największych działań w naszym kraju w segmencie termomodernizacji w najbliższych latach. Na same dotacje fundusz przeznaczył kwotę 300 milionów złotych, do tego dochodzi 200 milionów na pożyczki.
Projekt stworzono z myślą o wsparciu właścicieli obiektów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem budynków historycznych i zabytkowych.

Program dotyczy termomodernizacji:

    obiektów zabytkowych,
    muzeów,
    obiektów sakralnych wraz z obiektami towarzyszącymi,
    szpitali, zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów,
    domów studenckich,
    innych przeznaczonych na potrzeby kultury, kultu religijnego, oświaty, opieki, wychowania, nauki.

Właściciele wyżej wymienionych obiektów mogą liczyć na dotację w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych lub pożyczkę do 50% kosztów kwalifikowanych. W przypadku zastosowania w budynku odnawialnych źródeł energii kwoty dofinansowania mogą być zwiększone o dodatkowe 5%. Program skierowany jest na większe prace termomodernizacyjne,  bo minimalny koszt całkowity musi wynosić powyżej 100 tys. zł, bez uwzględnienia kosztów projektu czy ekspertyz cieplno-wilgotnościowych.
Program „Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” obejmuje głównie obiekty zabytkowe oraz publiczne. – Najlepszym rozwiązaniem na poprawę energetyczną w budynkach historycznych o cennych fasadach, w które nie można ingerować, jest zastosowanie ocieplenia od wewnątrz za pomocą mineralnych płyt Multipor. Ta technologia nie narusza podlegających ochronie konserwatorskiej elewacji, a przy tym jest całkowicie bezpieczna i zdrowa dla użytkowników obiektów. Mineralne płyty są paroprzepuszczalne, można je stosować od wewnątrz bez dodatkowej paroizolacji. Dodatkowo ocieplenie w systemie Multipor sprawdza się w budynkach używanych czasowo. Termomodernizacja od środka izoluje od „zimnej” ściany zewnętrznej, dzięki czemu można szybko nagrzać kubaturę pomieszczenia, bo energia cieplna nie jest pochłaniana przez masywne mury – wyjaśnia Bartela.
Wnioski o dofinansowanie na prace termomodernizacyjne należy składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie od 1 sierpnia do 30 grudnia 2016 roku.

Więcej o dofinansowaniu: https://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/poprawa-jakosci-powietrza-energetyczne/nabor-12016/
Więcej o ociepleniu od środka: //www.ytong-silka.pl/pl/ocieplanie_za_pomoc__ytong_multipor_1391.php