Przez ostatnie 25 lat Polska przeszła ogromną transformację od socjalistycznego reżimu do gospodarki wolnorynkowej. Stabilne fundamenty oraz zaangażowanie Polaków uchroniły kraj nie tylko od skutków światowego kryzysu gospodarczego w 2008 roku, ale przyczyniły się do dalszego rozwoju i rozkwitu, który przebiegał w szybszym tempie niż wynosiła średnia w Unii Europejskiej. Według najnowszego raportu zatytułowanego Zakochaj się w Polsce opracowanego przez ekspertów z BNP Paribas Real Estate Poland, pozytywne czynniki ekonomiczne stanowią o dużym potencjale Polski w zakresie ekspansji marek detalicznych.

Polska zapewnia zagranicznym inwestorom konkurencyjne koszty pracy, rozsądny rozmiar rynku, zróżnicowanie pod względem sektorów i otwiera realne możliwości tworzenia i rozwijania nowych podmiotów gospodarczych. Kraj ma stabilną sytuację rynkową, zrównoważony system podatkowy, dostępność kapitału i dynamicznie rozwijającą się infrastrukturę. Jedną z mocnych stron Polski jest dotępność wysoko wykwalifikowanej i wykształconej kadry. – mówi Patrick Delcol, CEO, BNP Paribas Real Estate, Europa Środkowo-Wschodnia.Polska posiada doskonałe położenie geograficzne w Europie Środkowej i duży potencjał ludzki (piąty pod względem ludności kraj w Unii Europejskiej) z 38,5 miliona mieszkańców. W Polsce jest 8 aglomeracji o ludności powyżej pół miliona, z których dwie mają powyżej 2 milionów mieszkańców. Stopa bezrobocia w największych polskich miastach jest bardzo niska i oscyluje wokół 3,1%. Ruch turystyczny w Polsce przeżywa okres rozkwitu osiągając całkowitą ilość 16,7 milionów odwiedzających  w 2015 r. Przeciętnie zagraniczny turysta wydał  402 Euro podczas pobytu w Polsce w 2015 r., a turyści międzykontynentalni (USA, Kanada, Japonia i Australia) wydali nawet 1,238 Euro. Ilość pasażerów obsłużonych na lotniskach międzynarodowych w Polsce wzrosła o 48% w ciągu ostatnich pięciu lat, podczas gdy ilość hoteli pięciogwiazdkowych wzrosła z 45 (20111 r.) do 57 (2015 r.).  

Te fakty i liczby są często nieznane lub po prostu o nich się nie pamięta, mimo, iż z pewnością odgrywają istotną rolę w strategiach rozwoju sieci handlowych. Trudno jest oszacować tzw. „mobilną strefę zasięgu”, złożoną z turystów i biznesmenów podczas wyjazdów służbowych, a także ludzi dojeżdżających codziennie do pracy. Jednakże grupa ta stanowi tajną broń, której siła wydaje się niedoszacowana, jak również silny argument dla sieci handlowych, rozważających wejście lub dalszy rozwój sieci w Polsce. – dodała Anna Staniszewska, Dyrektor Zespołu Doradztwa i Analiz Rynkowych, Europa Środkowo-Wschodnia, BNP Paribas Real Estate.

Warszawa jest największym miastem w Europie Środkowo-Wschodniej (1,74 milliona mieszkańców) i najbardziej zasobnym biorąc pod uwagę siłę nabywczą na mieszkańca na rok sięgającą 11,751 Euro. W Polsce jest obecnie więcej niż 47,000 osób deklarujących posiadanie płynnych aktywów o wartości od 1 do 8 millionów Euro. 75% z nich mieszka w aglomeracji warszawskiej. W ciągu ostatnich kilku lat wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce rośnie średnio 15-20% w ujęciu rocznym. 
Średnie obroty handlowe na metr kwadratowy w Polsce wynoszą 2,352 Euro na rok. Wskaźnik dla dużych miast jest o 15-25% wyższy, a w przypadku najlepszych centrów handlowych może być jeszcze większy. Sprzedaż w sektorze mody w Warszawie wynosi 2,844 Euro na metr kwadratowy na rok. Obecnie około 1,250 sieci detalicznych prowadzi swoje operacje na terenie Polski, co jest liczbą dwukrotnie mniejszą od dojrzałych rynków w krajach Europy Zachodniej. Niemal 50 nowych marek pojawiło się w Polsce w okresie od 2015 roku do pierwszej połowy 2016 roku i tylko 5 z nich  wycofało się z tego rynku. Te dane doskonale odzwierciedlają ogromny potencjał Polski. – podsumowuje Fabrice Paumelle, Head of Retail, BNP Paribas Real Estate, Europa Środkowo-Wschodnia.