Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji wręczyła nagrody laureatom sesji „Forum Młodych Mistrzów - ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa” XXI Forum Teleinformatyki.

Spotkanie odbyło się 29. stycznia br. w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji.
mc.gov.pl/aktualnosci/laureaci-sesji-forum-mlodych-mistrzow-ekonomiczne-aspekty-informatyzacji-panstwa
 
„Forum Młodych Mistrzów - ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa” to przedsięwzięcie realizowane przez studentów, młodych absolwentów i młodych pracowników naukowych w ramach programu edukacji ekonomicznej NBP. Na XXI Forum Teleinformatyki jury wysłuchało i oceniło 18 bardzo ciekawych prezentacji indywidualnych i zespołowych, przyznając prestiżowe nagrody, w tym nagrody ufundowane przez MAiC, MSW, GIODO, PAN i Radę Programową Forum.

Forum Teleinformatyki jest jedną z najbardziej prestiżowych, a jednocześnie jedną z najstarszych i największych imprez w branży informatycznej. Forum, od 1995 roku, porusza najbardziej aktualne tematy towarzyszące rozwojowi wykorzystania informatyki w administracji i gospodarce naszego kraju, a jednocześnie wytycza kierunki rozwoju polskiego rynku teleinformatycznego.

Tegorocznymi laureatami „Forum Młodych Mistrzów” zostali:

• Michał Grela - „Taksonomiczne ujęcie kryptowalut”, Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów PAN - Nagroda Rady Programowej Forum Teleinformatyki - Nagroda w dziedzinie „Najlepsza merytorycznie prezentacja”

• Katarzyna Beśka, Mateusz Wnuk, Piotr Gieleciński, Krzysztof Świtała - „Smart city car park - analiza wymagań prawnych, ekonomicznych i technicznych międzyplatformowej mobilnej aplikacji do zarządzania miejscami parkingowymi w gminach”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Nagroda Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Nagroda – w dziedzinie „Najlepsza prezentacja z zakresu ochrony danych osobowych”

• Piotr Olszewski - „Efektywność i ryzyka ekonomiczne a metody dystrybucji zaufania w przypadku wirtualizacji organizacji”, Wojskowa Akademia Techniczna - Nagroda Ministra właściwego ds. informatyzacji - Nagroda w dziedzinie „Najlepsza prezentacja z zakresu informatyzacji administracji publicznej”

• Aleksander Brol, Paweł Sowiński - „Zabezpieczanie usług sieciowych”, Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów PAN - Nagroda Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – Nagroda w dziedzinie „Najlepsza prezentacja z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego”

• Bartosz Górski, Kamil Górski, Marek Jabczyński - „ExploringOwl - system do tworzenia i zarządzania wirtualnymi spacerami”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Nagroda Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów Polskiej Akademii Nauk - Nagroda w dziedzinie „Najlepiej wygłoszona (w sensie oratorskim) prezentacja”


Aktualne informacje o Forum Teleinformatyki dostępne są na stronie: www.forumti.pl


Organizatorem Forum Teleinformatyki jest BizTech Konsulting SA.

BizTech Konsulting SA to doświadczony zespół specjalistów świadczący usługi informatyczne w następujących obszarach: konsulting, doradztwo w zakresie doboru i utrzymania licencji Oracle, zapewnienie ciągłości i dostępności działania usług IT, bezpieczeń- stwo, outsourcing IT, projekty infrastrukturalne (w tym wirtualizacja), rozwiązania biznesowe w obszarach CRM i Help Desk, edukacja. BizTechKonsulting SA posiada status: Microsoft Partner, Oracle Certified Gold Partner w programie Oracle Partner Network, Specialized Partner Oracle Application Development Framework 11g, Specialized Partner Oracle Database 11g, Oracle FUDA, Symantec Silver Partner, Symantec Specialist Partner Endpoint Management Solutions, Symantec Specialist Partner Data Protection Solutions, Symantec Specialist Partner Enterprise SecuritySolutions, Trend Micro Bronzer Partner, Bacula Systems Authorized Business Partner,Infortrend Reseller, Acronis Authorized Partner, Fortinet Bronze Authorized Reseller, Acunetix Partner, Dell Professional Services Partner, Register Dell SonicWALL, Prometric Testing Center, Pearson VUE Authorized Test Center, EUCIP, KRYTERION Host Location, CERTIPORT Authorized Testing Center.

BizTech Konsulting był organizatorem XXI Forum Teleinformatyki zatytułowanego „Moc danych – nowe źródła i nowe metody analizy i ochrony danych”, które odbyło się w dniach 24-25 września 2015 roku w Miedzeszynie k/Warszawy.