W ciągu najbliższych kilku lat choroby nowotworowe staną się główną przyczyną zgonów w naszym kraju. Obecnie nowotwory złośliwe dotykają około 157 tys. Polaków rocznie, z czego prawie 95 tys. z nich umiera. Dziś współczesna medycyna pozwala na wykrycie genów, które mogą zwiększać ryzyko rozwoju chorób nowotworowych. Przegląd predyspozycji genetycznych można wykonać m.in. w Centrum Medycznym Medicover przy Alejach Jerozolimskich 96.

Pośród czynników ryzyka zachorowań na choroby nowotworowe wymienia się m.in. styl życia, zanieczyszczenie środowiska i obciążenie genetyczne. To właśnie ten ostatni czynnik jest szczególnie ważnym elementem u osób, które mają w rodzinie przypadki zachorowań na choroby nowotworowe.
Dlatego z myślą o jak najlepszej profilaktyce, współczesna medycyna oferuje pacjentom możliwość wykonania przeglądu predyspozycji genetycznych, w ramach którego pacjent w porozumieniu z lekarzem specjalistą może świadomie zaplanować działania zmniejszające ryzyko zachorowania oraz zwiększające szanse wczesnego wykrycia w przypadku zachorowania.

Kto powinien wykonać przegląd predyspozycji genetycznych?
Przegląd predyspozycji genetycznych szczególnie zalecany jest osobom, które w rodzinach mają przypadki zachorowań na raka: jelita grubego, trzustki, piersi, jajników, prostaty, trzonu macicy, nerki, tarczycy, żołądka czy czerniaka.
W ramach przeglądu pacjenci mają możliwość zbadania ponad 60 genów. Na podstawie badania DNA można wykryć mutację świadczącą o zwiększonym ryzyku zachorowania. - Wystąpienie mutacji nie oznacza, że pacjent zachoruje na chorobę nowotworową. Jednak w jego przypadku ryzyko zachorowania jest większe i należy podjąć odpowiednie kroki, które zredukują zagrożenie. W przypadku raka prostaty, który jest drugim najczęściej wykrywanym nowotworem u mężczyzn, ryzyko zachorowania u osoby obciążonej genetycznie wzrasta nawet do 40 proc. a w przypadku raka piersi u kobiet  - nawet do 84 proc. Dlatego warto korzystać ze zdobyczy współczesnej medycyny i minimalizować ryzyko zachorowania odpowiednio wcześniej – mówi lek. med. Agnieszka Motyl, Kierownik ds. Jakości Medycznej Medicover. Pacjenci, którzy zdecydują się na przegląd predyspozycji genetycznych, uzyskują ocenę ryzyka zachorowania na dany nowotwór poprzez analizę genów zwiększających ryzyko danej choroby. Na tej podstawie przygotowany zostaje indywidualny plan profilaktyki.

Jak wygląda przegląd predyspozycji genetycznych w Centrum Medicover?
Przegląd predyspozycji genetycznych jest realizowany podczas dwóch wizyt. Przed pierwszą wizytą pacjent wypełnia otrzymaną mailowo ankietę dotyczącą zachorowań na choroby nowotworowe w rodzinie.
Podczas pierwszej wizyty, pacjentowi zostaje pobrana krew. Badanie genetyczne wykonuje się przy użyciu najnowszych metod analizy DNA (NGS - sekwencjonowanie nowej generacji). Na podstawie otrzymanych wyników badań oraz wypełnionej ankiety, specjalista z zakresu diagnostyki genetycznej wydaje opinię wraz z indywidualnymi zaleceniami dla pacjenta, która przesłana zostaje do Centrum Medicover. Aby przeprowadzone badanie przyniosło zamierzone efekty i zwiększyło świadomość pacjenta na temat jego zdrowia, przegląd predyspozycji genetycznych uwzględnia również drugą wizytę w Centrum. Podczas niej lekarz specjalista omawia wyniki badań oraz zalecenia, a także wspólnie z pacjentem ustala indywidualny plan profilaktyki w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania nowotworów.