Zasiłek po poronieniu i odszkodowanie – prawa po poronieniu przysługujące rodzicom


To czy ubezpieczyciel wypłaci rodzicom odszkodowanie zależy od rodzaju polisy ubezpieczeniowej, którą posiadają. Jedne firmy wypłacają pieniądze, gdy tylko dojdzie do poronienia, inne gdy ciąża przekroczyła 22 tydzień. Warunek jest jeden – dziecko musi być zarejestrowane w USC.

Jeśli rodzice zorganizowali dziecku pogrzeb, to akt urodzenia mogą dołączyć do wniosku o zasiłek pogrzebowy (w wysokości 4 000 zł) i złożyć go w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Pieniądze te, wypłacane już po pogrzebie, stanowią zwrot kosztów pochówku. Akt urodzenia dziecka pozwoli również załatwić formalności związane udzieleniem pracownicy 8 – tygodniowego urlopu macierzyńskiego.

Co jest potrzebne do rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego


Przede wszystkim para po poronieniu powinna zadbać o to, aby szpital powiadomił Urząd Stanu Cywilnego o śmierci dziecka (ma na to tylko 3 dni). Jeśli nie dopełni tego obowiązku, rodzice muszą zrobić to samodzielnie. Placówka medyczna przyjmująca kobietę po poronieniu (lub w trakcie poronienia) powinna jej również wydać kartę zgonu i kartę martwego urodzenia. Jeśli dziecko było na tyle małe, że lekarz nie był w stanie określić jego płci, rodzice mogą wtedy na własną rękę - a więc i na własny koszt - zlecić badania genetyczne po poronieniu.

Badania genetyczne po poronieniu – ustalą płeć dziecka i przyczyny poronienia


Badania genetyczne płci po poronieniu prowadzi się na materiale z poronienia, zabezpieczonym najczęściej przez pracowników szpitala. Analizę płci da się poszerzyć o diagnostykę przyczyny poronienia. Badaniom genetycznym podaje się wtedy również samych rodziców. Ustalenie przyczyny poronienia pozwala nie tylko odpowiedzieć na pytanie, co spowodowało, że ciąża zakończyła się przedwcześnie, ale też ocenić szanse na to, że kolejne ciąże będą przebiegać już bez komplikacji.
Po otrzymaniu wyników badania genetycznego w kierunku ustalenia płci dziecka, rodzice mogą wrócić do szpitala po odbiór dokumentów. Na ich podstawie dziecko zostanie zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego. Tam rodzice otrzymają również wspomniany akt urodzenia dziecka. Będzie w nim widniała informacja, że urodziło się martwe.

O powyższe świadczenia rodzice mogą ubiegać się bez względu na czas zakończenia ciąży. Prawo cywilne nie rozgranicza bowiem pojęcia poronienia i przedwczesnego porodu.