Zaledwie 60% Polaków, którzy w ostatnim czasie zawarli transakcję wymagającą podpisania umowy, zadeklarowało, że zapoznało się dokładnie z jej treścią - wynika z badania przeprowadzonego przez PBS na zlecenie AXA i Provident Polska.

Dla blisko 30% Polaków podpisanie umowy jest sytuacją stresującą, a mimo to wielu z nich nie czyta dokładnie jej treści. Dla niemal połowy osób powodem nieprzeczytania umowy było zaufanie do firmy, z którą była zawierana. Respondenci podkreślali, że była to wielka, dobrze znana firma lub dostawca, z którym mieli już wcześniej do czynienia. Ponad jedna czwarta respondentów nie zapoznała się z umową z powodu braku czasu, zaś 13% narzekało na to, że umowa była trudna i niezrozumiała.
Kredyt zaufania, jakim konsumenci obdarzają instytucje, szacunek dla potrzeb konsumentów, uwzględnienie tempa ich życia, a przede wszystkim możliwości przyswajania informacji powinny być punktem odniesienia przy konstruowaniu umów – mówi Bartłomiej Wodzicki, dyrektor Departamentu Prawnego w Provident Polska S.A., największej firmie pożyczkowej na rynku polskim, która w ubiegłym roku udzieliła pożyczek ponad 700 tys. klientów. Staramy się, aby umowy, które Provident zawiera ze swoimi klientami, były napisane językiem zrozumiałym dla przeciętnego konsumenta. To powinno być standardem, ponieważ zapoznanie się klienta z umową przed jej podpisaniem leży w interesie nie tylko samego klienta, ale także każdej odpowiedzialnej firmy – dodaje Wodzicki.

Edukacja przede wszystkim
15 marca obchodzimy Światowy Dzień Konsumenta. Niewątpliwie jest to dobra okazja do tego, by przypomnieć konsumentom o ich prawach. Jak wynika z badań PBS, Polacy wskazują, że potrzebują edukacji w tematach konsumenckich, a ogromną rolę w upowszechnianiu tej wiedzy odgrywają media. Aż 64 proc. respondentów uważa za ważne, by dziennikarze zajmowali się tematyką konsumencką, a 42 proc. dobrze ocenia ich pracę. Prawie połowa respondentów wskazała, że w pierwszej kolejności media powinny zajmować się przekazywaniem informacji, które dotyczą tematyki finansów. Dużo wskazań padło także na usługi medyczne, ubezpieczenia i telekomunikację.
Wysokie oczekiwania wobec roli dziennikarzy w upowszechnianiu wiedzy z zakresu finansów wynikają z tego, że oferta rynku finansowego jest bardzo szeroka i konsument może mieć problem z dokonaniem właściwego wyboru. Ponadto korzystanie z produktów finansowych wiąże się z pewnym ryzykiem ponoszonym przez klienta – mówi Aleksandra Leszczyńska, dyrektor komunikacji w AXA.
Edukacja obecnych konsumentów to jedno. Potrzebne są jeszcze działania, które wychowają przyszłych konsumentów. Szczególnie, że podejmowanie mądrych decyzji finansowych to jedna z ważniejszych umiejętności przydatnych w dorosłym życiu – podsumowuje.