Maluchy, które są w miarę „samoobsługowe”, łatwiej adaptują się w przedszkolu i bez problemów wdrażają w szkolne obowiązki. W jaki sposób nauczyć je samodzielności i przygotować do nauki pisania dowiemy się z artykułu dostępnego na bezpłatnej platformie dla nauczycieli zmalujmyrazem.pl. 

Autorka, Marta Żurawska, nauczycielka wychowania przedszkolnego, kładzie w nim nacisk na cierpliwe i konsekwentne wdrażanie dzieci w podstawowe codzienne obowiązki i czynności już od najmłodszych lat, i wkraczanie do pomocy tylko w sporadycznych przypadkach. To naprawdę procentuje w przyszłości: dzieci nauczone samodzielności mają bowiem lepszą samoocenę, są pewne siebie i niezależne, osiągają lepsze wyniki w nauce.

Nauka samodzielności obejmuje jedzenie, ubieranie, sprzątnie oraz podejmowanie pierwszych małych decyzji.

  • Samodzielne jedzenie, czyli trzymanie i posługiwanie się sztućcami, ćwiczy koordynację oko-ręka i przygotowuje do prawidłowego trzymania narzędzia pisarskiego. Gryzienie, zwłaszcza twardych produktów, rozwija aparat mowy.
  • Samodzielne ubieranie to nauka łączenia przyczyny ze skutkiem (ubrałeś się za lekko = zmarzłeś) oraz odkrywanie własnego ciała. Zapinanie guzików, rzepów, zamków czy wreszcie wiązanie butów doskonale ćwiczy małą motorykę.
  • Samodzielne sprzątanie oznacza dla dzieci bezpieczną rutynę i wyciszenie, uczy systematyczności, ćwiczy spostrzegawczość oraz rękę – od barku po palce.
  • Samodzielne podejmowanie decyzji uczy określania własnych potrzeb i ponoszenia konsekwencji własnych czynów, wzmacnia też pewność siebie.

Każda aktywność – rysowanie, szkicowanie, kolorowanie, modelowanie z plasteliny itp., która sprzyja doskonaleniu motoryki małej, bezpośrednio przekłada się na kreatywność i rozwój dziecka. To właśnie wszechstronna edukacja młodego człowieka stanowiła inspirację do stworzenia platformy Zmalujmy Razem – bezpłatnej skarbnicy wiedzy i materiałów dydaktycznych dla nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych.