Rezerwat "Czartowe Pole" to piękny obszar chroniony położony w pobliżu miejscowości Firlej w województwie lubelskim. Nazwa rezerwatu pochodzi z miejscowej legendy, według której to miejsce było miejscem spotkań czarownic i innych demonów, w tym samego Czarta.

Rezerwat "Czartowe Pole" wyróżnia się malowniczym krajobrazem, w którym dominują bagna, torfowiska, starorzecza i olsy. Znajdują się tam również interesujące formy geologiczne, takie jak wały rzeczne, drumliny i osuwiska. Rezerwat posiada duże znaczenie dla zachowania bioróżnorodności, ponieważ jest miejscem występowania wielu gatunków roślin i zwierząt, w tym rzadkich i chronionych.

Na terenie rezerwatu można znaleźć takie gatunki roślin jak: turzyca sztywna, bagno zwyczajne, modrzewnica zwyczajna, kosaciec syberyjski oraz wiele innych. Z kolei wśród zwierząt występujących w rezerwacie można wymienić: bobra europejskiego, wydry, błotniaka stawowego, sarny, żurawie, a nawet orła bielika.

Rezerwat "Czartowe Pole" jest idealnym miejscem dla miłośników przyrody, którzy chcą odpocząć od miejskiego zgiełku i zanurzyć się w otoczeniu dzikiej natury. Wizyta w rezerwacie to doskonała okazja do obserwacji dzikich zwierząt i roślin, a także do zdobycia cennej wiedzy na temat ochrony przyrody.