Zysk netto spółki OPTeam za I połowę 2016 r. wyniósł 25,05 mln zł. Rekordowy wynik to efekt transakcji sprzedaży pakietu akcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (PeP).

W czerwcu OPTeam sfinalizował strategiczną transakcję. W jej wyniku odkupił 50 proc. akcji Polskich ePłatności od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW) i zwiększył swój udział do 100 proc. Równocześnie zawarł porozumienie z funduszem Innova, któremu następnie odsprzedał 75% akcji PeP.

- To najważniejsza transakcja w historii OPTeamu. Jako współzałożyciele PeP skorzystaliśmy z prawa pierwokupu akcji spółki, a następnie zrealizowaliśmy częściowe wyjście z tej inwestycji. To przełożyło się na rekordowy wynik finansowy. Jednocześnie nadal jesteśmy akcjonariuszem PeP - będziemy nadal ze sobą współpracować i skorzystamy na dalszym rozwoju i sukcesach Polskich ePłatności - podsumował Wacław Szary, Prezes Zarządu OPTeam SA.

Transakcja przełożyła się na wyniki finansowe spółki OPTeam. W jej wyniku zysk brutto wyniósł 30,91 mln zł, a zysk netto 25,05 mln zł.

Proces zakupu akcji PeP rozpoczął się ponad rok temu. Projekt ten cieszył się dużym zainteresowaniem na polskim rynku, a wśród zainteresowanych przejęciem spółki znalazło się kilkanaście podmiotów.

OPTeam, który jako współzałożyciel PeP, dysponował prawem pierwokupu, pozyskał do realizacji transakcji partnera finansowego w postaci funduszu Innova. Po wykupieniu akcji PeP OPTeam i Innova będą dalej współpracować na rzecz rozwoju Polskich ePłatności. Plany dla tej spółki obejmują dynamiczne zwiększenie skali biznesu, umocnienie jej pozycji na atrakcyjnym rynku e-płatności, wprowadzanie nowych usług i produktów. Nie jest też wykluczony aktywny udział PeP w konsolidacji ryku.

Niezależnie od tej historycznej transakcji, OPTeam kontynuował w I połowie roku normalną działalność operacyjną. Spółka koncentruje się m.in. na rozwoju swojej oferty i wykorzystaniu takich atutów, jak m.in. własne nowoczesne data center. W I połowie roku przychody spółki wzrosły do 33,89 mln zł wobec 32,35 mln zł przed rokiem.

W I połowie roku OPTeam wypłacił też dywidendę z zysku za poprzedni rok. Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia przeznaczono na nią 1,24 mln zł z zysku za 2015 r., co oznacza wypłatę w wysokości 0,17 zł za akcję. Spółka regularnie dzieli się zyskami - wartość dywidendy za poprzedni rok wyniosła 1,09 mln zł, czyli 0,15 zł na akcję.