Do instytucji kultury, które mecenatem obejmuje PZU, dołączył Teatr Narodowy. To kolejne działania ubezpieczyciela na rzecz ochrony i promocji polskiego dziedzictwa narodowego w obszarze kultury i sztuki.

Działający ponad 250 lat teatr jest czwartą pod względem starszeństwa sceną narodową Europy. Aktualnie w repertuarze ma dwadzieścia siedem tytułów prezentowanych na trzech scenach. Prowadzi także cykle wykładów otwartych, organizuje spotkania i lekcje teatralne.
– PZU od lat wspiera wiele inicjatyw i instytucji kultury starając się upowszechniać twórczość Polaków. To istotny obszar naszego społecznego zaangażowania. Ten rodzaj mecenatu wymaga wiedzy, wrażliwości i wyjątkowej kreatywności zarówno od mecenasa, jak i od instytucji, którą wspiera. Potrzebna jest nie tylko dobra współpraca, ale także głębokie zrozumienie wzajemnych możliwości, potrzeb i oczekiwań – mówi Dorota Macieja, dyrektor ds. sponsoringu i prewencji w PZU.

Mecenat nad Teatrem Narodowym jest kontynuacją współpracy, zapoczątkowanej przy okazji Jubileuszu 250-lecia Teatru Narodowego. Przedsięwzięcia artystyczne, edukacyjne i popularyzatorskie realizowane były w sezonach 2014/2015 i 2015/2016. Od listopada 2016 roku PZU jest wyłącznym branżowym mecenasem Teatru Narodowego. Oprócz mecenatu PZU podejmuje także działania poprawiające bezpieczeństwo pracowników i widzów teatru. PZU obejmuje mecenatem najznamienitsze instytucje kultury w Polsce. Oprócz partnerstwa finansowego, zapewnia wsparcie promocyjne i koncepcyjne m.in. Zamkowi Królewskiemu w Warszawie, Muzeum Narodowemu w Warszawie i Muzeum Narodowemu w Krakowie. Ponadto PZU angażuje się w działania mające na celu pozyskiwanie i udostępnianie polskiej publiczności prac wybitnych artystów.

Instytucje kultury współpracujące z PZU są miejscami otwartymi i przyjaznymi dla odwiedzających. Łącząc w sobie nowoczesność i poszanowanie tradycji odpowiadają na oczekiwania najbardziej wymagających odbiorców.