Firma PROFIX została laureatem plebiscytu Złoty Płatnik 2015, organizowanego przez Euler Hermes Collections, lidera w zarządzaniu nieruchomościami. To wyjątkowe wyróżnienie przyznawane za zachowanie najwyższych standardów dyscypliny płatniczej. PROFIX uzyskał w 2015 roku PMI (wskaźnik moralności płatniczej) na poziomie 99 w skali 100 stopniowej.

Laureaci zostali wyłonieni na podstawie danych pochodzących z Programu Analiz Należności Euler Hermes Collections, w którym można znaleźć wiarygodne informacje o aktualnej sytuacji kontrahentów i branży. Jedynie 5% firm na polskim rynku spełnia kryteria, stawiane przez Euler Hermes Collections, co oznacza, że Certyfikat Złoty Płatnik 2015 to elitarne odznaczenie, świadczące o wysokiej rzetelności firmy.

PMI, czyli wskaźnik moralności płatniczej to dynamiczny iloraz stanowiący istotną wskazówkę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu kredytu kupieckiego danemu kontrahentowi. Do wyliczenia tego wskaźnika brane są pod uwagę przesłane przez uczestników należności, liczba dni średniego opóźnienia w płatnościach oraz zdarzenia prawne dotyczące danego kontrahenta.