Umowa o realizacji inwestycji została zawarta pomiędzy spółką Profbud Edukacja a Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na działce o powierzchni około 3550m2 wybudowany zostanie obiekt o powierzchni 1415m2. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na 31 lipca 2016 r. – Stawiamy na innowacyjność: nasze centrum ma się różnić od innych tego typu obiektów, w Warszawie i nie tylko. Najważniejsze jest dla nas, aby budynek był funkcjonalny i wygodny zarówno dla dzieci, jak i dla personelu – mówi Paweł Malinowski, prezes grupy Profbud. Jak podkreśla ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, rektor UKSW, plany wybudowania przedszkola pojawiały się już wcześniej, jednak do tej pory nie było możliwości ich realizacji. – Trudności wynikały przede wszystkim z tego, że nie mieliśmy gdzie budować, nie mieliśmy własnej ziemi. Odkupienie dość dużych terenów od miasta w zeszłym roku sprawiło, że możemy przeznaczyć je m.in. na budowę Centrum Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Moim osobistym pragnieniem było, aby realizować ten projekt we współpracy z inwestorem zewnętrznym. W ten sposób wprowadzimy nowe narzędzie w postaci fundatora, mecenasa i możemy stworzyć zupełnie nowe możliwości dla naszej uczelni – tłumaczy.

Warto podkreślić, że rola Profbudu nie skończy się na wybudowaniu placówki – deweloper będzie aktywnie partycypował w jej funkcjonowaniu. Po zakończeniu inwestycji zostanie utworzona Rada Powiernicza (przewodniczący i 6 członków), zaś funkcję jej przewodniczącego obejmie Paweł Malinowski. – W trakcie ustaleń z UKSW stwierdziliśmy, że chcemy mieć realny wpływ na to, co będzie się działo w Centrum Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Nie chcemy, aby było ono jak każde inne przedszkole. Naszym celem jest, żeby ambitna strategia działania tej placówki się urzeczywistniła – podkreśla prezes Profbudu.

Centrum Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej będzie w stanie przyjąć niemal 80 dzieci. Choć dedykowane studentom i wykładowcom UKSW, ma być również otwarte na członków lokalnej społeczności, mieszkańców okolicznych dzielnic. – Trudno placówkę, która ma być użyteczna społecznie, zamykać. Tworzymy to centrum także po to, aby bardziej związać się ze społecznością lokalną i sprawić że potencjał, który mamy, stanie się dla niej użyteczny – mówi ks. rektor Dziekoński. W Centrum będą prowadzone obserwacje, na podstawie których zostaną wyciągnięte wnioski, które mają później przekuć się na wypracowanie programu edukacyjnego, adekwatnego do potrzeb współczesnego dziecka. – Chcemy nie tylko uczyć dzieci, ale i uczyć się od nich. To ważne w kontekście zmian, jakie przynosi współczesność na gruncie pedagogicznym – tłumaczy rektor. Istotną rolę ma odegrać również ścieżka edukacyjna skierowana do rodziców: różnorakie spotkania, wykłady, kursy czy nawet studia podyplomowe certyfikowane dyplomem UKSW. – Chodzi o pewien rodzaj synergii w wychowaniu pomiędzy tym, co my będziemy robić w ramach zajęć w przedszkolu a tym, co robią rodzice jako wychowawcy w domach – wyjaśnia rektor.

Powstanie Centrum Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej odgrywa również ważną rolę w otwarciu się na potrzeby społeczności uniwersyteckiej. Jego budowa stanowi pierwszy krok w przekształcaniu kampusu przy ul. Wóycickiego w miasteczko akademickie – istnieją już realne plany budowy Domu Młodego Naukowca, akademików (dla studentów i wykładowców) i centrum sportowo-rekreacyjnego, a także organizacji miejsc pracy dla studentów (docelowo ma ich być 200-250). Baza naukowo-dydaktyczna, mieszkania, miejsca pracy, opieka nad dziećmi oraz możliwość rekreacji składają się na kompleksową, nowoczesną i spełniającą najwyższe standardy jednostkę.

Warto podkreślić, że Profbud od dłuższego czasu realizuje inicjatywę PROFBUD 4 KIDS, w ramach której wspiera różne aktywności skierowane do dzieci. Do tej pory były to takie przedsięwzięcia jak np. objęcie opieką finansową szkółki piłkarskiej Beniaminek Krosno, mecenat nad konkursem „Ośmiu Wspaniałych” Fundacji Świat na TAK czy budowa nowoczesnego obiektu sportowego – hali pneumatycznej w Krośnie. Budowa Centrum Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej bardzo dobrze wpisuje się więc w działania dewelopera.