Polski Prezydent w trakcie wizyty w siedzibie Ericsson był zainteresowany innowacyjnymi rozwiązaniami, nadchodzącą rewolucją technologiczną oraz pracą ośrodka badawczo-rozwojowego Ericsson w Polsce.

30 listopada 2016 roku, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda był gościem w siedzibie firmy Ericsson w miejscowości Kista, zwanej szwedzką Doliną Krzemową. Prezydent odwiedził Ericsson Studio, gdzie Carl Mallander (Chief Financial Officer, Ericsson) przedstawił profil działalności i zarys obecności firmy w 180 krajach na świecie.
Martin Mellor, Country Manager, Ericsson Polska, opowiedział o 112-letniej obecności firmy Ericsson w Polsce oraz przedstawił obszary badań i rozwoju w których pracuje ponad 2000 polskich inżynierów w Krakowie, Łodzi i Warszawie. Tworzą oni narzędzia i usługi wykorzystywane w sieciach operatorów na całym świecie. Polska jest drugim co do wielkości ośrodkiem badań i rozwoju Ericsson na świecie. Martin Mellor przedstawił Prezydentowi m.in. wizję współpracy firmy Ericsson z Politechniką Warszawską. Współpraca została zapoczątkowana przez list intencyjny dot. badań w obszarze technologii 5G, podpisany przez przedstawicieli Ericsson i Politechniki Warszawskiej 25 listopada 2016 roku.

Prezydentowi podczas wizyty towarzyszyli polscy twórcy start-upów. Wizytę dopełniło zwiedzanie Ericsson Studio w którym zlokalizowane są urządzenia i innowacyjne rozwiązania technologiczne tworzone przez Ericsson. Przykłady zastosowań technologicznych pokazane w Ericsson Studio, już w  niedalekiej przyszłości, dzięki komercyjnemu wprowadzeniu technologii 5G będą mieć wpływ na rozwój Społeczeństwa Sieci (Networked Society).  Na koniec wizyty Prezydent złożył podpis na pamiątkowej ścianie, uwieczniającej najważniejsze osobistości odwiedzające Ericsson Studio.

Martin Mellor, Country Manager, Ericsson Polska, powiedział: To dla nas bardzo ważne, że Prezydent jako pierwszy dowiedział się o podpisaniu przez Ericsson i Politechnikę Warszawską listu intencyjnego, rozpoczynającego naszą współpracę przy projektach związanych z technologią 5G. Dzięki współpracy z uczelniami i polskiemu ośrodkowi badań i rozwoju możemy kontynuować wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań na polskim rynku.

Uwagi dla redaktorów:
25 listopada 2016 roku, Ericsson i Politechnika Warszawska podpisały list intencyjny o współpracy, w którym zobowiązały się do przeprowadzenia badań w zakresie technologii 5G.
Sygnatariuszami listu intencyjnego byli prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej oraz Martin Mellor, Country Manager Ericsson Polska. Początkowa współpraca będzie opierać się na ocenie poszczególnych obszarów, w których mogą być wykorzystane atuty obu organizacji. Głównym założeniem współpracy jest opracowanie jednego lub wielu przypadków użycia, przynoszących widoczne korzyści obecnym klientom i branżom. Współpraca zapoczątkuje również projekt „5G for Poland”, część programu “5G for Europe” firmy Ericsson, który ma na celu wzmocnienie konkurencyjności europejskiego przemysłu.