Po raz 18. wyłoniono laureatów Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera. To wyjątkowe wyróżnienie przyznawana zarówno za osiągnięcia intelektualne, jak i działalność społeczną. W tym roku nagroda trafiła do rak filozofa Miłosza Puczydłowskiego, eseisty i animatora kultury Krzysztofa Czyżewskiego oraz działacza społecznego Jana Jakuba Wygnańskiego.

Nagroda, przyznawana od 2001 roku wybitnym intelektualistom, publicystom i działaczom społecznym, promuje styl myślenia i postawy łączące intelektualną rzetelność, odwagę i wrażliwość na drugiego człowieka – wartości jej patrona, księdza profesora Józefa Tischnera. Nagrodę fundują: Grupa ERGO Hestia oraz Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. Każdy z laureatów otrzyma statuetkę zaprojektowaną przez rzeźbiarza Mariana Gromadę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 33.000 zł.Po raz 18. wręczona zostanie Nagroda Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera. Laureaci i komentatorzy często podkreślają jej wyjątkowy charakter, jest bowiem przyznawana zarówno za osiągnięcia intelektualne, jak i działalność społeczną. W tym roku przyznano ją filozofowi Miłoszowi Puczydłowskiemu, eseiście i animatorowi kultury Krzysztofowi Czyżewskiemu oraz działaczowi społecznemu Janowi Jakubowi Wygnańskiemu.

Nagroda, przyznawana od 2001 roku wybitnym intelektualistom, publicystom i działaczom społecznym, promuje w Polsce styl myślenia i postawy łączące intelektualną rzetelność, odwagę i wrażliwość na drugiego człowieka – wartości jej patrona, księdza Józefa Tischnera. Nagrodę fundują: Grupa ERGO Hestia oraz Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. Każdy z laureatów otrzyma statuetkę zaprojektowaną przez rzeźbiarza Mariana Gromadę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 33.000 zł.

    - Już osiemnaście lat wspieramy publicystów, twórców oraz osoby zaangażowane w debatę publiczną. Fundując Nagrodę Znaku i Hestii jesteśmy przekonani, że trafia ona do osób, które myśl tischnerowską upowszechniają swoimi działaniami i poruszają innych do działania. Nagroda Znaku i Hestii jest jednocześnie wyrazem naszego uznania dla głębokiej refleksji i intelektualnej rzetelności. Jej laureaci na przestrzeni lat pokazują, jak szeroko można interpretować myśl Patrona Nagrody. Dobór laureatów stanowi o wyjątkowości nagrody i potwierdza, że idee i wartości bliskie Księdzu Profesorowi można przekazywać w różny sposób – podsumowuje wybór Kapituły Arkadiusz Bruliński przedstawiciel Fundatora Nagrody – Grupy ERGO Hestia.
    - To unikatowa nagroda w skali kraju. Na równych prawach nagradzany jest zarówno wysiłek myśli, umiejętność diagnozowania i teoretycznego rozwiązywania problemów, jak i wysiłek praktycznego działania – mówi Wojciech Bonowicz, tegoroczny przewodniczący Rady Programowej Dni Tischnerowskich.

Tegorocznych laureatów wyłoniło jury w składzie: ks. Adam Boniecki (przewodniczący), Władysław Stróżewski, abp Grzegorz Ryś, Piotr M. Śliwicki, Łukasz Tischner (sekretarz), Karolina Wigura oraz Henryk Woźniakowski podczas posiedzenia w dniu 12 marca 2018 roku.
W kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego, stanowiącego kontynuację „myślenia według wartości” nagrodę otrzymał Miłosz Puczydłowski. Młody uczony został wyróżniony za studium „Religia i sekularyzm. Współczesny spór o sekularyzację”, w którym „ukazuje splątaną genealogię, a w konsekwencji wzajemne zapośredniczenie religijnych i świeckich modeli rozumienia współczesnej kultury. Jego wnikliwe analizy wyczulają na to, co łączy – otwartość na dobro, które przemienia i przekracza podziały”.
W kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować „nieszczęsny dar wolności”, nagrodę otrzymał Krzysztof Czyżewski. Jury nagrodziło jego książkę „Małe centrum świata”, podkreślając, że są to „zapiski praktyka idei”, podpowiadające, „jak budować niewidzialne, ale odporne na szaleństwa polityki i historii mosty między narodami, religiami i kulturami”.
W kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu” Kościoła i świata nagrodę otrzymał Jan Jakub Wygnański – „za całokształt działalności na rzecz sektora organizacji pozarządowych w Polsce. Jego wytrwała praca służy wzmocnieniu ruchów obywatelskich, a także rozpoznawaniu nowych wyzwań, które przed nimi stają”, napisało jury w werdykcie.

***
SYLWETKI LAUREATÓW

Miłosz Puczydłowski – urodzony w 1986 r. w Gdyni doktor filozofii, adiunkt w Katedrze Metafizyki i Ontologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W swej pracy badawczej zajmuje się m.in. filozofią religii i teologią w myśli niemieckojęzycznej XIX i XX wieku, problematyką tragiczności, a także kwestią sekularyzacji. Studiował filozofię w ramach MISH na Uniwersytecie Jagiellońskim, tam też obronił doktorat. Jako stypendysta odbywał staże naukowe w Oslo, Wiedniu i Sztokholmie. Artykuły i przekłady publikował m.in. w „Kwartalniku Filozoficznym”, „Przeglądzie Politycznym” i miesięczniku „Znak”. W 2017 roku w wydawnictwie Universitas ukazała się jego rozprawa „Religia i sekularyzm. Współczesny spór o sekularyzację”, którą doceniło jury Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera. Prywatnie fascynuje się jazzem (gra amatorsko na trąbce) oraz kulturą Norwegii.

Krzysztof Czyżewski – urodzony w 1958 r. w Warszawie animator kultury, eseista, edytor i tłumacz. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na przełomie lat 70. i 80. był aktorem i instruktorem w Stowarzyszeniu Teatralnym „Gardzienice”. W roku 1990 wraz z żoną Małgorzatą Sporek-Czyżewską oraz Bożeną i Wojciechem Szroederami założył Fundację „Pogranicze”, a rok później Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach. Od początku istnienia Fundacji pozostaje jej prezesem. Jest m.in. autorem książek eseistycznych „Ścieżka pogranicza” (2001), „Linia powrotu. Zapiski z pogranicza” (2008), „Miłosz. Tkanka łączna” (2014) oraz „Małe centrum świata. Zapiski praktyka idei” (2017). Ważną częścią jego działalności jest inicjowanie programów dialogu międzykulturowego w Polsce, w Europie Środkowej, na Bałkanach i w Azji Środkowej. Za swoją twórczość i działalność był wielokrotnie nagradzany, ostatnio – Europejską Nagrodą Kultury Księżniczki Małgorzaty (Holandia). Jak podkreśliło w swoim werdykcie jury Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera, Krzysztof Czyżewski wraz z żoną i przyjaciółmi z Fundacji „Pogranicze” pokazuje, „jak idee dialogu praktykować, a nie jedynie głosić”.

Jan Jakub Wygnański – jeden z animatorów i najważniejszych architektów ruchu organizacji pozarządowych w Polsce. Urodzony w 1964 r. w Warszawie, ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim i był stypendystą Uniwersytetu Yale. Związany z opozycją antykomunistyczną, uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu i działał w Komitetach Obywatelskich. Po wycofaniu się z polityki całkowicie poświęcił się działalności społecznej. Jest m.in. współtwórcą Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenia Klon/Jawor prowadzącego Bank Danych o Organizacjach Pozarządowych. Obecnie jest prezesem fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Autor licznych publikacji i wystąpień poświęconych głównie budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, znaczeniu „trzeciego sektora” oraz roli organizacji pozarządowych. Wiele organizacji korzystało i korzysta z jego rad i doświadczenia. Według jury Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera Jan Jakub Wygnański to człowiek, który od lat buduje w Polsce „kulturę zaufania”.

***
GALA WRĘCZENIA NAGRODY
W ramach programu 18. Dni Tischnerowskich w sobotę 21 kwietnia o godz. 17.00 na Scenie im. S. Wyspiańskiego AST w Krakowie odbędzie się spotkanie z tegorocznymi laureatami Nagrody. Rozmowę poprowadzą ks. Adam Boniecki i Henryk Woźniakowski. Spotkanie uświetni koncert „Tischner. Mocna nuta” z udziałem m.in. Jorgosa Skoliasa, Joachima Mencla oraz zespołu Trebunie-Tutki.

Więcej o programie 18. Dni Tischnerowskich: www.tischner.pl.