Uniwersytet Śląski i Szkoła w Chmurze rozpoczynają ścisłą współpracę.

25 kwietnia 2024 roku w auli Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach zainaugurowano współpracę w ramach umowy podpisanej pomiędzy Szkołą w Chmurze a Uniwersytetem Śląskim. Dokument zakłada współpracę dydaktyczno-naukową (wykłady, prelekcje, warsztaty, Hackathon).

Cieszymy się, że Szkoła w Chmurze dołącza do szkół, które już współpracują z Uniwersytetem Śląskim. Aktualnie współpracujemy z blisko 130 placówkami edukacyjnymi. Jesteśmy uczelnią, która od lat, prowadzi licea akademickie, klasy uniwersyteckie, obejmuje swoim patronatem działalność edukacyjną. Cieszymy się, że do tego grona dołącza ogólnopolska Szkoła w Chmurze – mówi dr Magdalena Ochwat, Pełnomocniczka Rektora UŚ ds. współpracy ze szkołami

Szkoła w Chmurze to największa szkoła wspierająca edukację domową w Polsce. Dziś to blisko 30 tys. uczniów oraz tysiąc nauczycieli i warsztatowców. Szkoła w Chmurze chce kontynuować swoją misję reformowania edukacji, zapewniając uczniom przestrzeń do rozwijania talentów oraz czerpania radości z nauki. To miejsce, gdzie edukacja staje się inspirującym procesem, a nie tylko obowiązkiem. To przestrzeń, w której wspierane są pasje i przywracana jest radość z uczenia się.

Zależy nam na dawaniu uczniom naszej szkoły możliwości szerokiego zdobywania wiedzy i doświadczenia interdyscyplinarności – mówi Barbara Jędrusiak, dyrektorka Szkoły w Chmurze. – Istotą naszego modelu jest stwarzanie możliwości do korzystania z całego piękna i zasobów, które są dostępne w ofercie miast, metropolii i regionów. Cieszę się ze współpracy naszych uczniów z fantastycznymi nauczycielami uniwersyteckimi. Już teraz realizowane przez uczniów projekty w ramach Szkoły w Chmurze pokazują ich ogromny potencjał i zasługują na wsparcie doświadczeniem i kreatywnością pracowników Uniwersytetu Śląskiego.

O tym jaka powinna być nowoczesna edukacja rozmawiali w czwartek przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego: dr Mikołaj Marcela, prof. Michał Kłosiński, prof. Dariusz Szostek, Rafał Prabucki oraz Anna Gliszczyńska ze Szkoły w Chmurze i uczniowie: Paweł Juszkiewicz, oraz Zofia Pichlak.

Współpraca ze Szkołą w Chmurze dopełnia ideę uniwersyteckiej transdyscyplinarności. Wraz ze wsparciem Cyber Science możliwe jest uzupełnienie inicjatyw o wiedzę prawną, techniczną, o bezpieczeństwie młodzieży w Internecie, a także o wsparcie Hackathonu we właściwym kreowaniu cyfrowego świata opartego o wartości zgodne z centralną rolą człowieka w tych procesach – podkreśla dr inż. Rafał Prabucki ze Śląskiego Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych Cyber Science.
Uniwersytet Śląski i Szkoła w Chmurze zapowiadają realizację wspólnych projektów edukacyjnych oraz prowadzenie wspólnych badań. Szczególnym obszarem będą wyzwania humanistyki cyfrowej oraz bezpieczeństwa cyfrowego. Uniwersytet otwiera się na uczniów Szkoły w Chmurze oraz ich nauczycieli. Uczniowie mają brać udział w organizowanych przez Uniwersytet zajęciach i inicjatywach. Jednym z nich jest planowany Hackathon. Z kolei nauczyciele będą mieli możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Koordynatorami współpracy są dr Monika Karwacka i prof. Michał Kłosiński z Wydziału Humanistycznego oraz dr Rafał Prabucki z Wydziału Prawa i Administracji.

Współpraca uniwersytetu ze Szkołą w Chmurze sięga jesieni 2023 roku. Teraz została sformalizowana.

Już po tych pierwszych kontaktach, czuliśmy, że umowa pomiędzy naszą uczelnią a szkołą będzie tylko kwestią czasu. Troska o edukację, otwartość, cyfrowe środowisko pracy oraz podobny pozytywny work flow dają nam najlepsze podstawy do dalszych przedsięwzięć – mówią dr Monika Karwacka i dr Marek Mikołajec z Zespołu Humanistyki Cyfrowej UŚ. – Żeby nie poprzestawać tylko na podpisaniu dokumentów proponujemy towarzyszące temu faktowi wydarzenia, skierowane do uczniów szkoły oraz studentów: panel dyskusyjny z udziałem dr Mikołaja Marceli, dr hab. Michała Kłosińskiego na temat wyzwań edukacji w cyfrowym świecie, slam poetycki (grupa poetycka Na Abarot), gra edukacyjna w CINiBA – dodają.

W czwartek zapowiedzią szerokiej współpracy między Szkołą w Chmurze i Uniwersytem Śląskim były warsztaty organizowane przez działający w uczelni Zespół Humanistyki Cyfrowej, centrum Cyber Science oraz grupę Na Abarot oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.