LIST OTWARTY

Szanowna Pani Premier,

Urząd Premiera Rady Ministrów niesie ze sobą ogromną odpowiedzialność za interesy i bezpieczeństwo kraju i jego obywateli na poziomie życia i pracy. Słowo i obietnica składana obywatelom i przedsiębiorcom polskim podczas konsultacji społecznych, związanych z wprowadzeniem ustaw - regulujących życie obywateli - stanowią podstawę zaufania do państwa i jednego z najważniejszych urzędników.

Do takich obietnic należały słowa i zapewnienia złożone przez Panią kilka tygodni temu przedstawicielom polskich firm spożywczych i handlowych. Obietnice ochrony interesów polskich, rodzinnych firm kupieckich, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji rynkowej konkurując z ogromnymi, zagranicznymi hipermarketami i dyskontami. Rozwiązaniem miało być wprowadzenie ustawodawstwa, które ureguluje rynek, ukróci proceder unikania płacenia podatku dochodowego w Polsce przez zagraniczne firmy. Nade wszystko jednak pozwoli polskim kupcom na dalszą działalność bez wizji bankructwa, a rządowi na realizację sztandarowych projektów Prawa i Sprawiedliwości pozyskania 3,5 – 4 mld zł do budżetu Państwa.

W toku dyskusji medialnej dowiadujemy się, że Pani rząd zamierza opodatkować handel w sposób, który pogrzebie polski handel i doprowadzi do zamknięcia wielu polskich firm rodzinnych, stanowiących źródło utrzymania tysięcy rodzin.

Zagraniczne, największe podmioty na tym rynku stracą najmniej, ponosząc znacznie mniejsze koszty nowych obciążeń podatkowych!!! Inicjatywy i projekty Ministerstwa Finansów – jeśli wejdą w życie w proponowanej formie – zrujnują polski handel i staną się najczarniejszym dniem w historii polskiej przedsiębiorczości.

Nasz apel jest wyrazem rozgoryczenia tysięcy pracowników, zatrudnionych w znanych sieciach małych, osiedlowych sklepów, na co dzień dostarczających towarów spożywczych milionom Polaków: Społem, Top Market, Minuta8, Delica…

Pani decyzje mogą doprowadzić do likwidacji tych sklepów, które na stałe wpisały się obraz codziennego życia obywateli. Dlatego mówimy stanowczo NIE: opodatkowaniu sieci franczyzowych, które dla polskich niezależnych kupców są jedynym skutecznym narzędziem w obronie rynku przed agresywną inwazją zagranicznych dyskontów i hipermarketów. Obłożenie ich podatkiem tylko z powodu uczestnictwa w sieci, to potężne zagrożenie dla sklepów, pracowników, ich rodzin.

Jednocześnie postulujemy by małe i średnie firmy rodzinne o obrotach do 50 mln EUR rocznie były zwolnione z płacenia podatku.

Mamy nadzieję, że słowo dane przez Panią w obecności dziesiątek przedsiębiorców podczas spotkań, staną się czynem, a nie jedynie pustym słowem… Zostały one bowiem wypowiedziane przez Premier Rady Ministrów RP.