Warszawa, 14 października 2016 r. – Według danych GfK pochodzących z badania panelowego sklepów detalicznych, w okresie od stycznia do sierpnia 2016 r., wartość polskiego rynku konsol i gier pudełkowych osiągnęła 510 mln zł i była niższa o 7,5 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym.

Analizowany rynek obejmuje konsole do gier wideo (stacjonarne i przenośne) oraz gry konsolowe i komputerowe sprzedawane na nośnikach (tzw. box games).
Wartość sprzedaży w segmencie pudełkowych gier komputerowych spadła w analizowanym okresie o 4 proc. w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej, jednocześnie wartość sprzedaży samych gier konsolowych wzrosła o 1 proc.
W segmencie konsol stacjonarnych w analizowanym okresie największy udział ilościowy (88 proc., wzrost o 12 proc.) osiągnęły konsole ósmej generacji, czyli PlayStation 4®, Xbox One® oraz Wii U®. W analogicznym okresie roku ubiegłego udział ten wynosił 65 proc. Sprzedaż konsol siódmej generacji zanotowała aż 71-procentowy spadek, a ich udział w rynku wyniósł w obecnym analizowanym okresie 12 proc

Biorąc pod uwagę strukturę sprzedaży gier na konsole stacjonarne według klasyfikacji PEGI (Ogólnoeuropejski System Klasyfikacji Gier PEGI zainicjowany w Polsce w 2009 roku przez Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego SPIDOR), nadal największy udział w rynku miały gry z ograniczeniem wiekowym 18+ (37 proc.), jednak ich udział w porównaniu z badanym okresem w roku ubiegłym spadł o 25 punktów proc.
W analizowanym okresie, podobnie jak w ubiegłym roku, największą popularnością cieszyły się gry przygodowe (31 proc.). Na kolejnych miejscach w rankingu popularności znalazły się gry typu shooter (18 proc.), RPG (12 proc.) oraz sport (10 proc.).