Uważamy, że proponowane przez nas rozwiązanie pozwoli zrealizować rządowy projekt i plan pozyskania 3,5 – 4 mld zł do budżetu Państwa, przy jednoczesnej ochronie polskich przedsiębiorców i opodatkowaniu sieci zagranicznych, które w znakomitej większości unikają płacenia podatku dochodowego w Polsce.

W ocenie PGS należy ustalić kilka progów podatkowych od obrotu, tak aby pozwolić rozwijać się rodzinnym małym firmom i średnim polskim sieciom handlowym. Istotnym - z punktu widzenia polskich, małych firm - jest pozostawienie 0% stawki podatku dla najmniejszych przedsiębiorstw a najwyższej 6,5% dla podmiotów o obrotach przekraczających 7,5 mld zł.