Jak twierdzą specjaliści zajmujący się badaniem zachowań ludzi w środowisku pracy, wynika to z faktu, że obecnie czynnikiem najbardziej motywującym do działania na rzecz firm nie jest wysokie wynagrodzenie, a właśnie możliwość ciągłego doskonalenia się, zdobywania nowej wiedzy. Pracownicy firmy CTS, która od lat prowadzi różnego rodzaju szkolenia z zakresu: rozwiązania informatyczne, bezpieczeństwo informacji, czy zarządzanie poszczególnymi procesami w firmie, dodają również, że dzięki zapewnieniu pracownikom wyższego szczebla udziału w różnego rodzaju kursach i szkoleniach, przedsiębiorcy dbają także o rozwój swojej firmy.

Przedstawiciele firmy cts.com.pl podkreślają, że w firmach, w których pracownicy przeszli szkolenie z zagadnień takich jak zarządzanie ryzykiem czy też zarządzanie zmianą, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań przebiega sprawniej i jest bardziej skuteczne. Profesjonalne szkolenia, w których udział wzięli pracownicy zajmujący się zarządzaniem danym przedsiębiorstwem sprawiły, że ocena ryzyka wynikającego na przykład z wprowadzania w firmie nowych technologii czy rozpoczynania nowych inwestycji, jest przeprowadzana sprawnie i przede wszystkim dokładnie, a wnioski, które są na jej podstawie wyciągane często są bardzo trafne. Według pracowników firmy CTS właśnie to decyduje o tym, że firma może się rozwijać, realizować kolejne cele i tym samym oferować swoim pracownikom coraz lepsze warunki zatrudnienia.

Sami pracownicy dużych zakładów pracy również podkreślają, że w obecnej sytuacji na rynku pracy nie tylko wysoka pensja, ale również możliwość ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji decyduje o ich przywiązaniu do firmy. Wśród oczekiwań wobec swoich pracodawców wymieniają oni na pierwszym miejscu właśnie możliwość własnego rozwoju.