Morfologia, czyli badanie ogólne krwi, powinno być wykonywane profilaktycznie co 2-3 lata. Z badań zrealizowanych na zlecenie Centrów Medycznych Falck*, wynika, że 22,7% Polaków do 24 roku życia, nigdy nie wykonywało morfologii. Odsetek ten spada wraz z wiekiem, w najstarszej grupie jedynie 2,4% nigdy nie miało wykonanego takiego badania.

70% Polaków wykonało morfologię w ciągu ostatnich dwóch lat. Tylko niewiele ponad 7% wszystkich badanych nigdy nie wykonywało morfologii. Ponad połowa ankietowanych (51,4%) zadeklarowała, że wykonywała morfologię w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Niemal jedna piąta Polaków (19,3%) badała krew ponad rok, ale nie dalej niż dwa lata temu.
Kobiety częściej niż mężczyźni sprawdzają podstawowe parametry krwi. W ciągu ostatniego roku morfologię wykonało 54% kobiet i 49% mężczyzn. Nigdy takiego badania nie przeprowadzono jedynie u 4% respondentek, natomiast wśród mężczyzn – u co dziesiątego ankietowanego.
– Morfologia to badanie, które pozwala ocenić ilość i jakość podstawowych składników krwi – m.in. czerwonych i białych krwinek oraz płytek krwi. Odgrywają one ważną rolę w transporcie tlenu, obronie organizmu przed patogenami i krzepnięciu krwi – informuje dr Ewa Kaszuba, lekarz rodzinny z Centrum Medycznego Falck w Warszawie. Badanie powinno się wykonywać co najmniej raz na 3 lata. Częściej w przypadku osób po 40 roku życia – dodaje.   

Morfologia pomocna jest we wczesnym wykrywaniu chorób. Nieprawidłowe wyniki mogą świadczyć m.in. o:
    procesie zapalnym w organizmie
    chorobach krwi
    chorobach płuc (poliglobulia, czyli nadmiar czerwonych krwinek u osób z chorobami płuc i serca)
    anemii (np. w skutek niedoboru żelaza)
    leukocytozie (podczas infekcji)
    białaczce

*Badanie zostało zrealizowane w dniach 09-10.05.2017 przez agencję SW RESEARCH na zlecenie Centrów Medycznych Falck, metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie badawczej 804 ankietowanych.

Bezpłatna Podstawowa Opieka Zdrowotna w Falck
Pakiety badań profilaktycznych