Stropodachy to konstrukcje, które pełnią jednocześnie funkcję stopu nad ostatnią kondygnacją oraz pokrycia dachowego. Z tego względu powinny z jednej strony cechować się wysokimi parametrami izolacyjnymi, a z drugiej – posiadać odpowiednią odporność na obciążenia. W realizacji obu zadań pomagają płyty izolacyjne z wełny kamiennej z serii PAROC ROS.

Stropodachy powinny chronić znajdujące się poniżej pomieszczenia przed zbytnim nagrzewaniem w miesiącach ciepłych, utratą ciepła z budynku w sezonie grzewczym, a także uszkodzeniami mechanicznymi wynikającymi z obciążenia śniegiem, wiatrem lub naturalną eksploatacją. Jeżeli planowana konstrukcja dachowa przenosić będzie także obciążenia pochodzące z ruchu pieszego czy pojazdów mechanicznych, kluczowym parametrem staje się wytrzymałość płyt izolacyjnych na obciążenia ściskające i punktowe.
Mając na uwadze potrzeby specjalistów projektujących budynki przemysłowe, magazynowe, a także obiekty użyteczności publicznej (np. biurowce czy centra handlowe), Paroc oferuje bogaty asortyment produktów izolacyjnych z serii PAROC ROS. Na serię PAROC ROS składają się niepalne płyty z wełny kamiennej, przeznaczone do izolacji termicznej, przeciwkondensacyjnej, ogniowej i akustycznej w systemach jedno- i dwuwarstwowych dachów.
Płyty PAROC ROS 30, PAROC ROS 50, PAROC ROS 60 i PAROC ROS 70 można stosować w charakterze nośnej warstwy izolacji istniejących i nowych dachów płaskich o konstrukcji betonowej lub z blachy trapezowej. Płyty zapewniają trwałe, twarde i ognioodporne podłoże dla sztywnych, górnych warstw izolacji, jak również izolacji warstwy nośnej w miejscach remontu. Typoszereg poszczególnych płyt określa ich maksymalną wytrzymałość na ściskanie. Przykładowo: naprężenie płyty PAROC ROS 30 przy ściskaniu wynosi 30 kPa, co oznacza że płyta może wytrzymać 3000 kg/m2 ciężaru podczas montażu i eksploatacji.
Płyty PAROC ROS są niepalne, gdyż posiadają najwyższą możliwą klasę reakcji na ogień A1. Zabezpieczone nimi dachy płaskie na podłożu blaszanym uzyskały klasyfikację w zakresie odporności ogniowej dachów warstwowych REI 45/RE 60 (klasyfikacja ITB nr 1835.1/14/R16NP). Ponadto, w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzny z izolacją cieplną z wełny kamiennej Paroc, uzyskano klasyfikację BROOF(t1), czyli nierozprzestrzeniającą ognia NRO (klasyfikacja ITB nr 1835/13/R14NP).

Porada eksperta
Jeśli w kontekście planowanej konstrukcji dachowej przewidujemy podwyższone obciążenia eksploatacyjne, zaleca się zastosowanie jako płyty wierzchnie produkty PAROC ROS 60 i PAROC ROS 70, które mogą wytrzymać obciążenia aż do 7000 kg/m2, zapewniając przy tym wysokie parametry termoizolacyjne i akustyczne. W przypadku obciążenia ciężarami standardowymi dobrze sprawdzają się układy dwuwarstwowe z wierzchnich płyt PAROC ROS 50 oraz spodnich płyt PAROC ROS 30, które występują też w wariancie z rowkami wentylacyjnymi umożliwiającymi trwałe suszenie konstrukcji dachu przez cały okres eksploatacji (PAROC ROS 30g). Rozwiązanie to stosuje się najczęściej w przypadku dachów płaskich nad wilgotnymi pomieszczeniami - np. na basenach czy w halach produkcyjnych.

Adam Buszko
Szef Wsparcia Sprzedaży Izolacji Budowlanych
Paroc Polska