Powszechnie wiadomo, że stowarzyszenia branżowe skupiają osoby, które w swoim życiu zawodowym już coś osiągnęły. Inicjatywa Śląskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska pokazuje, że chcą także dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Zakończony właśnie cykl szkoleniowy, jaki ŚGR IPMA zaproponował swoim członkom i sympatykom dobitnie pokazuje, że taka wymiana wiedzy się sprawdza i jest korzyścią dla wszystkich uczestników.

W roku 2016 Śląska Grupa Regionalna IPMA Polska zaproponowała swoim członkom i sympatykom cykl szkoleń z zakresu warsztatu Project Managera. Pomysł stworzenia takiego cyklu szkoleniowego zrodził się przede wszystkim z chęci integracji lokalnego środowiska Project Managerów, ale także z chęci podniesienia poziomu wiedzy wśród kierowników projektów zaczynającym przygodę z zarządzaniem projektami. Dlatego zaprosiliśmy do współpracy doświadczone i posiadające specjalistyczną wiedzę osoby, aby podzieliły się tą wiedzą i przedstawiły ją w świetle praktyki zawodowej. W ten sposób powstał cykl szkoleniowy, w ramach którego praktycy przekazywali swoje specyficzne, kształtowane latami pracy umiejętności tym wszystkim, dla których poruszane zagadnienia były czymś nowym i wymagającym zdobycia dodatkowej wiedzy.

Jak powiedział dr Marek Magdoń, jeden z współorganizatorów cyklu z ramienia Rady ŚGR IPMA, cykl szkoleń miał na celu poszerzyć warsztat Project Managerów o narzędzia, których nie prezentuje się podczas podstawowego kursu zarządzania projektami. Takie zagadnienia, jak rozbudowana analiza interesariuszy czy aspekty prawne w pracy kierownika projektu okazują się jednak niezmiernie istotne w dążeniu do zrealizowania projektu z sukcesem. W moim odczuciu warto te tematy jeszcze uszczegóławiać, tak żeby omówić i przede wszystkim przećwiczyć je w stopniu zaawansowanym i wyczerpującym temat.
Na cały cykl składało się pięć szkoleń, które poruszały takie zagadnienia, jak interesariusze projektu, prawo w projekcie, koszty pośrednie, ryzyko w projektach agile oraz zasady komunikacji w projekcie. Szkolenia prowadzili doświadczeni specjaliści wybranych dziedzin, często także doświadczeni kierownicy projektów. Tak więc z zakresu prawa szkolił prawnik przygotowujący setki umów w projektach swoich klientów, a podejście do kosztów pośrednich przedstawiał specjalista ds. controllingu. Dwugodzinne szkolenia odbywały się co dwa miesiące w godzinach popołudniowych, dogodnych dla wszystkich pracujących, którzy chcieli podnieść swoje kwalifikacje.

Cykl obejmował różnorakie zagadnienia z zarządzania projektami i to było cenne. Dodatkową wartością było to, że prowadzili to praktycy, którzy przekazywali swoje własne spostrzeżenia, poddawali zastanowieniu różne aspekty zarządzania. Uczestnikami byli ludzie, którzy chcieli wymienić się doświadczeniami i chętnie dzielili się też swoimi wątpliwościami – cykl podsumowała Romana Kukurba, jedna z tych osób, które uczestniczyły we wszystkich pięciu szkoleniach. Cykl szkoleń spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony Project Managerów pracujących w śląskich firmach. Przez pięć szkoleń przewinęło się prawie 40 osób, które z różną częstotliwością uczestniczyły w cyklu, wybierając tylko te szkolenia, które ich interesowały i były dla nich przydatne w rozwoju zawodowym. Osiem spośród tych osób uczestniczyło w większości szkoleń. Zaproponowana przez Śląską Grupę Regionalną IPMA Polska forma podnoszenia kwalifikacji przez Project Managerów okazała się sukcesem i mamy nadzieję, że będzie kontynuowana w kolejnych latach.

Równocześnie chcieliśmy podziękować firmom współpracującym ze Śląską Grupą Regionalną IPMA Polska, bez których cykl ten nie odbyłby się w takiej formie.