Podpisanie przedwstępnej, warunkowej umowy nabycia 50 proc. akcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (PeP) za 70 mln zł to najważniejsze wydarzenie początku roku dla spółki OPTeam notowanej na głównym rynku GPW.

- Zrobiliśmy krok naprzód w realizacji transakcji, która ma dla nas strategiczne znaczenie. Naszym celem jest zbudowanie na podstawie PeP grupy o bardzo silnej pozycji na dynamicznie rozwijającym się rynku e-płatności. Umożliwi nam to współpraca z Innova Investments LLC, który wspiera nas w realizacji transakcji - powiedział Wacław Szary, prezes OPTeam S.A.

Polskie ePłatności, w których OPTeam ma w tym momencie 50 proc. akcji, to jeden z pięciu największych w Polsce operatorów płatności elektronicznych. Spółka została założona wspólnie przez OPTeam i Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych (PWPW).

Przedwstępna umowa z PWPW została podpisana w połowie kwietnia.

OPTeam podał też swoje jednostkowe wyniki finansowe za I kwartał 2016 r. (nie obejmują one danych PeP). Przychody zanotowane w tym okresie wyniosły 12,51 mln zł wobec 16,79 mln zł przed rokiem. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 2,20 mln zł wobec 2,58 mln zł rok wcześniej.

Spółka zanotowała 0,61 mln zł straty netto wobec 0,40 mln zł zysku przed rokiem.

OPTeam nadal pozytywnie ocenia perspektywy na 2016 r. Choć część klientów ogranicza budżety IT ze względu na niepewność gospodarczą, to w tym roku uruchomionych zostanie szereg programów wykorzystujących dotacje ze środków europejskich. Druga połowa roku to okres w którym cała branża powinna odczuć istotną poprawę koniunktury. Dotyczy to przede wszystkim inwestycji w innowacyjność i infrastrukturę IT. Co ważne, OPTeam ma również duże doświadczenie w doradzaniu i wspieraniu swoich partnerów przy pozyskiwaniu dotacji z UE.