OPTeam podpisał warunkową umowę przedwstępną w sprawie nabycia 50 proc. akcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (PeP) od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW). Wartość transakcji to 70,00 mln zł.

- Razem z naszym partnerem finansowym funduszem Innova Investments LLC, będziemy w oparciu o PeP budować bardzo silną grupę. Jej celem będzie zbudowanie pozycji czołowego gracza na polskim rynku płatności elektronicznych i lidera pod względem innowacyjności oraz wprowadzania nowych rozwiązań - powiedział Janusz Bober, Przewodniczący Rady Nadzorczej OPTeam SA.

Polskie ePłatności, w których OPTeam ma w tym momencie 50 proc. akcji, to jeden z pięciu największych w Polsce operatorów płatności elektronicznych. Spółka została założona wspólnie przez OPTeam i PWPW.

W procesie odkupienia akcji od PWPW OPTeam jest wspierany przez funduszu Innova. Celem partnerów jest zwiększenie pozycji konkurencyjnej PeP i dalsze, dynamiczne zwiększenie skali biznesu tej grupy. Pozwoli to wykorzystać sytuację na dynamicznie rozwijającym się polskim rynku płatności elektronicznych. PeP jest jednym z pionierów wprowadzania na ten rynek m.in., rozwiązań zbliżeniowych.

Podpisana umowa ma charakter przedwstępny. Żeby została zrealizowana musi zostać spełnionych jeszcze szereg warunków prawnych przekazanych przez OPTeam do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 9/2016 r.

Strony przewidują, że zawarcie umowy sprzedaży akcji PeP nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.