OPTeam SA podpisał umowę kupna 50 proc. akcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (PeP) od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW). Jednocześnie OPTeam zawarł przedwstępną umowę sprzedaży akcji PeP na rzecz funduszu Innova, pozyskując tym samym dodatkowy kapitał w wysokości 37,5 mln zł.

- Jest to dla nas najważniejsza transakcja w dotychczasowej historii firmy. Zdecydowaliśmy się na sprzedaż 75% akcji naszemu strategicznemu partnerowi - funduszowi Innova, który także dokapitalizuje PeP, dzięki czemu spółka pozyska kapitał na dalszy rozwój oraz pomyślną konsolidację sektora. Wierzę, że wspólnie stworzymy podmiot, który w niedługim czasie stanie się czołowym graczem na rynku e-płatności w Polsce - powiedział Wacław Szary - Prezes Zarządu OPTeam S.A.

Proces zakupu akcji PeP rozpoczął się ponad rok temu. Projekt ten cieszył się dużym zainteresowaniem na polskim rynku. Spośród kilkudziesięciu adresatów oferty, do analizy projektu przystąpiło kilkanaście podmiotów. Ostatecznie najlepsza okazała się oferta OPTeam SA, który został nabywcą 50% akcji dających prawo do 58,84% głosów na WZA PeP.

Strategicznym partnerem OPTeamu w procesie odkupienia akcji od PWPW jest fundusz Innova, który dokapitalizuje PeP i wspólnie z OPTeamem, ambitnie planuje dalszą konsolidację sektora oraz rozwój świadczonych usług. Celem partnerów jest zwiększenie pozycji konkurencyjnej PeP oraz dalsze, dynamiczne zwiększenie skali biznesu tej grupy. Pozwoli to PeP mocniej zaistnieć na dynamicznie rozwijającym się polskim rynku płatności elektronicznych. PeP jest jednym z pionierów wprowadzania na ten rynek m.in., rozwiązań zbliżeniowych.

Podpisana umowa sprzedaży kończy ponad 6-letnią inwestycję PWPW w Polskie e-Płatności.