Od 1 lipca 2016 w życie wchodzą nowe przepisy, według których przedsiębiorcy będą zobligowani do przesyłania fiskusowi plików kontrolnych zawierających dane finansowo-księgowe firmy.

Jakie dane obejmie Jednolity Plik Kontrolny?

Plik kontrolny będzie obejmować weryfikację ewidencji i ksiąg rachunkowych oraz rozliczenia podatków. Nowe przepisy przewidują dwa rodzaje Plików kontrolnych: plik wysyłany na żądanie organu podatkowego oraz plik wysyłany automatycznie co miesiąc, bez żądania.

Na żądanie organu podatkowego przedsiębiorca będzie musiał przygotować plik kontrolny zawierający dane finansowo-księgowe, uporządkowane według siedmiu struktur:

  1. Księgi rachunkowe,
  2. Wyciągi bankowe,
  3. Magazyn,
  4. Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT,
  5. Faktury VAT,
  6. KPiR,
  7. Ewidencja przychodów.

Drugi rodzaj pliku kontrolnego, dostarczany co miesiąc bez żądania, ma zawierać ewidencję zakupu i sprzedaży VAT.

Kogo i od kiedy będzie dotyczyć obowiązek stosowania JPK?

Nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca 2016 r. i w pierwszej kolejności obejmą największe przedsiębiorstwa. Małe i średnie firmy oraz mikroprzedsiębiorstwa będą zobligowane do stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego dopiero w 2018 r.
To, do jakiej kategorii zalicza się dane przedsiębiorstwo, definiują art. 104–106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy pod lupą
"Wprowadzenie JPK przez Departament Kontroli Skarbowej zapewne będzie barierą dla wielu firm i może wprowadzić niepokój wśród przedsiębiorców, którzy boją się każdej zmiany", komentuje Łukasz Kosior, ekspert podatkowy ifirma.pl. "Jednolity Plik Kontrolny nałoży na nich obowiązek sprawozdawczości cyklicznej. Zapewne sprawi, iż księgi rachunkowe będą prowadzone rzetelniej przez przedsiębiorców, ale wywoła też wiele innych pobocznych problemów", dodaje.

Jak zapowiada Ministerstwo Finansów, nowe przepisy mają usprawnić ułatwić organom podatkowym przeprowadzanie kontroli skarbowych, głównie w zakresie podatku VAT, i ograniczyć koszty administracji. "Jest wiele pytań, na które jeszcze nie otrzymaliśmy odpowiedzi w tej sprawie, ale bacznie patrzymy czy narzędzia te nie naruszą swobody działalności gospodarczej", dodaje Kosior.

Dodatkowo informacje przesyłane w Jednolitych Plikach Kontrolnych będą przekazywane do urzędu statystycznego, co pozwoli na gromadzenie dokładniejszych danych dotyczących kondycji polskich firm i krajowej gospodarki.

Podobna, elektroniczna kontrola podatkowa stosowana jest już w wielu innych krajach Unii Europejskiej, m.in. we Francji, Austrii, Holandii czy Luksemburgu.