O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w aspekcie Dyrektywy SEVESO III dyskutowali w Wieńcu-Zdroju eksperci oraz specjaliści z Państwowej Straży Pożarnej, zakładów przemysłowych, a także przedstawiciele świata nauki. Patronat merytoryczny nad dwudniową konferencją, która odbyła się w dniach 6-7.09.2016 r., objęła KW Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, natomiast jej sponsorem był ANWIL.

Konferencja Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w aspekcie Dyrektywy SEVESO III stanowiła jeden z punktów programu Tygodnia Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia, trwającego właśnie we włocławskiej spółce.
Jarosław Ptaszyński, Członek Zarządu ANWIL S.A., Dyrektor Operacyjny, witając uczestników konferencji, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Kujawsko – Pomorski powiedział: - ANWIL zdecydował się przyjąć na siebie rolę sponsora głównego wydarzenia, ponieważ kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa naszym pracownikom oraz społeczności lokalnej są dla nas priorytetem. W ramach programu Bezpieczny ANWIL wdrożyliśmy nowoczesne systemy monitoringu, cały czas udoskonalamy procesy technologiczne oraz inwestujemy w podnoszenie wiedzy naszej kadry w tym zakresie. Organizujemy szereg szkoleń w temacie bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa procesowego i ochrony zdrowia, a wielu naszych pracowników ukończyło lub niedługo ukończy studia podyplomowe o kierunku bezpieczeństwo procesowe. Nasza spółka prężnie  funkcjonuje na rynku już od pół wieku, ale zawsze priorytetem naszych działań było i będzie bezpieczeństwo pracy naszej załogi.

Wśród prelegentów konferencji Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w aspekcie Dyrektywy SEVESO III znaleźli się m.in. prof. dr hab. Adam S. Markowski z Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. Inż. Zygmunt Babiński z UKW w Bydgoszczy, Paweł Dadasiewicz z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, a także Marek Witkowski ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Prelegentami reprezentującymi ANWIL byli: Krzysztof Wojdyło, Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa Procesów oraz Piotr Mironiuk, Komendant Zakładowej Straży Pożarnej.
W drugim dniu konferencji, na terenie należącym do włocławskiego przedsiębiorstwa, zorganizowane zostały pokazy ratownictwa chemicznego z udziałem sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego woj. kujawsko-pomorskiego oraz Zakładowej Straży Pożarnej ANWIL.
Tydzień Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia rozpoczął się w ANWIL, podobnie jak w całej Grupie ORLEN, 5 września i potrwa do najbliższej soboty. W jego ramach zaplanowano szereg działań propagujących dobre nawyki, pogłębiających wiedzę oraz podnoszących świadomość w zakresie bezpiecznej pracy. Pracownicy włocławskiej spółki mogą wziąć udział m.in. w codziennych konkursach, sprawdzających poziom ich wiadomości w dziedzinie bhp oraz szkoleniach, np. z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej