Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej wychodzi naprzeciw potrzebom rynku i organizuje dwa nowe kierunki studiów: Zarządzanie projektami oraz Analitykę biznesową.

Nauka zacieśnia współpracę z sektorem biznesu i administracji oraz mierzy się z najbardziej palącymi problemami. Od ponad 20 lat w ramach Politechniki Śląskiej funkcjonuje, mający swoją siedzibę w Zabrzu, Wydział Organizacji i Zarządzania. Kształci specjalistów w zakresie logistyki, administracji oraz zarządzania. Od roku akademickiego 2017/2018 wzbogaca swoja ofertę o dwa nowe kierunki.

Innowacje, ciągłe zmiany, działania na niepewnym i konkurencyjnym rynku to wyzwania współczesnych organizacji. Kierunek Zarządzanie projektami wpisuje się w tę problematykę. Zapewnia interesujące zajęcia z doświadczoną kadrą ekspertów w nowoczesnych laboratoriach. Daje możliwość pozyskania doświadczenia zawodowego w ramach studenckich praktyk oraz staży w kraju i zagranicą, ale również w ramach działalności studenckiego koła naukowego. Oferuje możliwość przystąpienia do certyfikacji z zarządzania projektami w trakcie trwania studiów. Studentom proponuje się nowoczesne metody kształcenia takie jak: aktywne warsztaty, design thinking, gry biznesowe. Na zajęciach studenci uczą się jak realizować projekty inwestycyjne, informatyczne, unijne i marketingowe. Materiały do zajęć w postaci multimedialnej i hipermedialnej udostępniane są na platformie zdalnej edukacji.

Podejmowanie decyzji na podstawie wszechobecnych i nadmiarowych danych to kolejne wyzwania współczesnych organizacji. Kierunek Analityka biznesowa został przygotowany jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z zakresu analizy danych. Przedsiębiorstwa i instytucje poszukują ekspertów, którzy posługując się odpowiednimi narzędziami do analizy umożliwiają pozyskanie wiedzy z danych oraz pozwalają skutecznie konkurować w coraz bardziej zdigitalizowanym świecie biznesu. Program kształcenia na kierunku Analityka biznesowa został opracowany przy współudziale IBM oraz UM Zabrze, dzięki czemu studenci mają możliwość nawiązania kontaktów biznesowych oraz zdobywania wiedzy bezpośrednio z praktyki. Na kierunku oferowane są głównie zajęcia warsztatowe w nowoczesnych laboratoriach z wykorzystaniem narzędzi Business Intelligence. Studenci uczą się także przeprowadzać analizy ekonomiczne i finansowe oraz prowadzić doradztwo biznesowe na podstawie rzetelnej i profesjonalnej analizy danych oraz informacji.