Pracowitość, sumienność i wytrwałość to cechy niezbędne w biznesie. Są podstawą sukcesu firmy. Słupska Grupa MS stawia na nieprzerwany rozwój innowacji i wysoką jakość swoich produktów. Działania te doceniono poprzez włączenie jej spółek do grona Gazel Biznesu. Wyróżnienia wręczono na tegorocznej gali w Sopocie.

Kryteria spełniane przez firmy uwzględnione w rankingu

Każda edycja rankingu obejmuje badaniami wyniki firmy za pełne trzy poprzedzające ją lata. Aby ubiegać się o tytuł Gazeli Biznesu, firma musi spełnić szereg wymagań. Na początek – musi umożliwić analizę swoich wyników finansowych przynajmniej za okres trzech badanych lat. Jej działalność musi być rozpoczęta przed badanym okresem i trwać nieprzerwanie do dziś. Co więcej, w roku bazowym (w przypadku tej edycji – 2012) jej przychody musiały mieścić się w przedziale pomiędzy 3 a 200 mln złotych. Firma musi rokrocznie odnotowywać wzrost przychodów – odnotowanie choć jednej straty dyskwalifikuje ją z rankingu.

Czym jest ranking Gazele Biznesu?

Autorem zestawienia najbardziej dynamicznie rozwijających się małych i średnich polskich firm, przygotowywanego dla dziennika „Puls Biznesu”, od 2001 roku jest Coface. Największa polska wywiadownia gospodarcza dysponuje bogatą i wciąż aktualizowaną bazą informacji o firmach, która jest podstawą do przygotowania rankingu. W ostatniej edycji nagrodzono 373 przedsiębiorstwa w województwie pomorskim.

Coroczna analiza statystyczna i jakościowa tysięcy polskich przedsiębiorstw jest niezbędna do przygotowania rankingu, w którym znajdują się nie tylko firmy spełniające twarde kryteria, ale też te najbardziej wiarygodne. Ranking ma na celu wskazanie i wyróżnienie najbardziej dynamicznie rozwijających się małych i średnich polskich firm.

O miejscu firmy na liście rankingowej decyduje wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech badanych lat. Ranking publikowany jest w specjalnym dodatku do dziennika „Puls Biznesu”, nie uwzględnia wyników grup kapitałowych, a udział w nim jest bezpłatny.