Od 16 do 27 listopada pracownicy, studenci i doktoranci Politechniki Gdańskiej mogą zgłaszać propozycje projektów inwestycyjnych i remontowych, których realizacja poprawi komfort pracy.

Projekty do budżetu obywatelskiego należy zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, internetowego formularza. Powinny one uwzględniać kryterium gospodarności oraz być możliwe do wykonania w ciągu jednego roku kalendarzowego. Zgłaszający powinien także przedstawić krótki opis koncepcji oraz wstępnie oszacować jej koszt. Konieczne będzie również uzyskanie poparcia pięciu osób dla danego projektu. Szczegółowe wytyczne znajdują się w regulaminie. Studenci wraz z doktorantami oraz pracownicy będą proponować projekty odrębnie.

Nadesłane propozycje zweryfikuje, pod względem formalnym, uczelniana Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego. Projekty, które przejdą wstępną kwalifikację zostaną poddane głosowaniu (4–11 grudnia 2016) za pomocą interaktywnych kart. Każdy głosujący będzie mógł oddać tylko jeden głos na jeden wybrany projekt. – Studenci i doktoranci oraz pracownicy będą głosować oddzielnie na projekty zgłoszone w tych grupach. Na tej podstawie wybrane zostaną pomysły do realizacji. Dzięki temu każdy poczuje, że bierze udział w życiu uczelni, dla naszego wspólnego dobra. Chciałbym, by wszyscy pracownicy i studenci czuli się współgospodarzami politechnicznego kampusu – mówi prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej, który zainicjował uruchomienie budżetu obywatelskiego na uczelni.

Po zakończeniu głosowania i ewentualnych odwołaniach komisja ogłosi (10 stycznia 2017) listę rankingową projektów przeznaczonych do realizacji w roku 2017. – Politechnika Gdańska jest pierwszą uczelnią w regionie, która podjęła się realizacji własnego budżetu obywatelskiego. Chociaż znane są pojedyncze przykłady aktywności polskich szkół wyższych w tym obszarze, to przygotowując ramy formalne budżetu obywatelskiego PG wzorowaliśmy się na rozwiązaniach miejskich – mówi prof. Janusz Cieśliński, prorektor PG ds. organizacji, który sprawuje pieczę nad budżetem obywatelskim na naszej uczelni. Prof. Janusz Cieśliński dodaje, że uczelniany budżet obywatelski ma charakter pilotażowy, cenne więc będą wszelkie uwagi dotyczące zastosowanych rozwiązań formalnych czy też informatycznych.