Rząd Polski wspierał to, a teraz Parlament Europejski przegłosował pakiet ustaw wzmacniających zestaw narzędzi UE w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Zgodnie z nowymi przepisami, płatności gotówkowe będą dopuszczalne tylko do wysokości 10 tysięcy euro.

Nowe przepisy dotyczące płatności gotówką wchodzą w życie w 2027