Jak brdzo ładnie nam rosną kurczaki na przestrzeni lat

Rozmiar hodowlanych brojlerów na przestrzeni lat (po narodzeniu, 28 i 56 dniach życia)