- W Ministerstwie Finansów zakończył się zewnętrzny audyt Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), który wykazał krytyczne błędy w realizacji projektu.

- Nowa data uruchomienia obowiązkowego KSeF zakłada etapowe wdrażanie obligatoryjnej e-Faktury.

- KSeF będzie obowiązkowy od 1 lutego 2026 r. dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła w 2025 r. 200 mln zł, a dla pozostałych przedsiębiorców od 1 kwietnia 2026 r.

Podczas konferencji prasowej minister finansów Andrzej Domański i szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda przedstawili wyniki zewnętrznego audytu KSeF, który został przeprowadzony w ostatnich miesiącach. Audyt wykazał liczne, krytyczne wady systemu, które uzasadniają istotne przesunięcie terminu obowiązkowego KSeF.

"System KSeF ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Jeszcze w grudniu 2023 roku moi poprzednicy zapewniali mnie, że system jest gotowy do wdrożenia 1 lipca 2024 r. Jednak decyzja o przeprowadzeniu audytu okazała się słuszna. Raport z badania zawiera kilkaset szczegółowych informacji o błędach, uwag i zaleceń do architektury, kodów źródłowych oraz bazy danych. Jako Ministerstwo Finansów jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczne funkcjonowanie obrotu gospodarczego, dlatego na podstawie otrzymanych wyników podjęliśmy decyzję o istotnym przesunięciu terminu obowiązkowego KSeF. Jedną z rekomendacji pokontrolnych było fazowanie projektu, czyli jego stopniowe wdrażanie. Będzie on obowiązkowy od 1 lutego 2026 r. dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 200 mln zł KSeF, a dla pozostałych przedsiębiorców od 1 kwietnia 2026 r." - powiedział Andrzej Domański minister finansów.

Wyniki audytu

Audyt wykazał szereg nieprawidłowości, w tym przede wszystkim, źle zaprojektowaną architekturę IT, która wpływała na wydajność, awaryjność, bezpieczeństwo, możliwość utrzymania, dalszy rozwój systemu oraz możliwość jego odtwarzania.

Od strony zarządzania projektem wyniki audytu wskazały liczne błędy oraz zaniechania. Poprzednie kierownictwo prowadziło niewłaściwy nadzór, a dokumentacja nie była prowadzona w sposób przejrzysty i ustrukturyzowany, co również miało wpływ na realizację projektu.

Sygnały o tych nieprawidłowościach pojawiły się już w pierwszej połowie 2023 r. Nie podjęto jednak wówczas właściwych działań, aby zaradzić problemowi.

"Na podstawie wyników audytu podjęliśmy decyzję o budowie architektury systemowej od początku. Wykonawca powoła zespół specjalistów od architektury IT. Dzięki pracom, które przeprowadzimy system będzie niezawodny, bezpieczny i bardziej funkcjonalny." - powiedział Marcin Łoboda Szef KAS.

Zmiany legislacyjne

Po decyzji o audycie Ministerstwo Finansów zorganizowało cykl spotkań konsultacyjnych w których wzięło udział około 10 tys. uczestników. Informacje, uzyskane podczas spotkań są podstawą do prac nad zmianami legislacyjnymi.

W związku z istotnym przesunięciem terminu wdrożenia KSeF, Ministerstwo Finansów zdecydowało, że proces legislacyjny będzie podzielony na dwa etapy. W pierwszym, który zakończy się w czerwcu 2024 r., zmiany ustawowe będą dotyczyć tylko określenia nowego terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF. Odpowiednio zostaną też przesunięte terminy dodatkowych odroczeń dotyczących: kar za błędy w KSeF, wymogu płatności z podaniem numeru KSeF (bez MPP) oraz faktur wystawianych z kasy rejestrującej. W drugim etapie, przedmiotem prac będą szczegółowe rozwiązania legislacyjne.

"Chcemy kontynuować rzetelne konsultacje z przedsiębiorcami, ale jednocześnie zakończyć prace jak najszybciej, żeby wszyscy mieli pewność co do ostatecznego kształtu systemu." - powiedział Marcin Łoboda.

Szkolenia dla przedsiębiorców

Odroczenie terminu wdrożenia KSeF wpływa też na kalendarz planowanych działań informacyjno-edukacyjnych.

"Operacyjnie jesteśmy gotowi. Przeszkoliliśmy już około tysiąca pracowników. Po wakacjach rozpoczną oni pierwsze szkolenia dla przedsiębiorców. Od stycznia 2025 r. będziemy zwiększać częstotliwość szkoleń, w miarę zbliżania się terminu wdrożenia." - mówił Marcin Łoboda.

W każdym urzędzie skarbowym będzie też możliwość indywidualnych konsultacji dla przedsiębiorców z korzystania z darmowego oprogramowania przygotowanego przez resort, czyli Aplikacji Podatnika, aplikacji mobilnej i e-mikrofirmy. W styczniu 2025 r. zostanie uruchomiona infolinia Krajowej Informacji Skarbowej specjalnie dla spraw związanych z KSeF. Działania szkoleniowe będą wspierane szeroką akcją informacyjną.