W otoczeniu Parku Reduta, nad potokiem Sudół Dominikański utworzono krótką, ale bardzo interesującą ścieżkę dydaktyczną, ukazującą jak ważnym elementem ekosystemu jest martwe drewno.

Lokalizacja
Początek ścieżki rozpoczyna się w parku Reduta, najlepiej będzie zaparkować na końcu ulicy Rozrywka skąd niewielkim mostkiem dojdziemy do tablicy edukacyjnej nr.2. Dalej  idąc prosto, schodkami do góry dotrzemy do tablicy nr. 1 z mapką całej ścieżki. Można także pominąć pierwszą tablicę, skręcić od razu w lewo i idąc prosto poznawać kolejne elementy ścieżki dydaktycznej.

Co zobaczymy?
Ścieżka ukazuje jak ważnym elementem przyrody jest martwe drewno. Zobaczymy więc gabloty przedstawiające stopnie rozkładu drzewa, poznamy mieszkańców martwych drzew, owady i grzyby korzystające z jego dobrodziejstw. Na trasie ustawiono kilka szałasów i ambony do obserwacji ptaków, jest też leśna klasa w której nauczyciele z okolicznych szkół (i nie tylko) mogą organizować zielone lekcje.

Utrudnienia
Trasa w większości przejezdna dla wózków. Dojście do tablicy nr.1  po schodach (można pominąć), na końcowym odcinku również kilkanaście schodków do pokonania, można spróbować z wózkiem lub zakończyć wycieczkę na tym etapie.

Praktyczne informacje:
- ścieżka składa się z 10 tablic edukacyjnych,
- auto można zostawić na końcu ulicy Rozrywka,
- długość to ok. 1,5 km w jedną stronę.


#Wyjdźże z dzieckiem #Kraków z dzieckiem #Drugie Życie Drzew #Ścieżka przyrodnicza #Park Reduta