Zapobieganie wymieraniu pszczół nie jest łatwe.  Środowisko naturalne ulega ogromnym zmianom wskutek działalności człowieka. Pszczoły cierpią przez stosowane w rolnictwie środki ochrony roślin czy też nowe choroby, które dotykają te owady. Naukowcy z Łukasiewicz – ŁIT analizują dane zbierane przez zaprojektowany przez polską  firmę Intelligent Hives system monitorujący temperaturę, wilgotność, częstotliwości dźwięku, obraz i lokalizację ula, dzięki odpowiednim czujnikom umieszczonym w inteligentnych ulach. Urządzenia wspierają pszczelarzy w prowadzeniu pasieki zapewniając łatwy w obsłudze system monitorowania uli i będą ogólnie dostępne.

Proponowane rozwiązanie polegające na wykorzystaniu ekologicznego materiału izolacyjnego na wyposażenie uli w inteligentnych pasiekach, jest przyjazne dla środowiska i zdrowia ludzkiego, jednocześnie zapewnia redukcję biomasowych odpadów w postaci piór, zalegających i zanieczyszczających środowisko.

Dzięki uruchomieniu sieci inteligentnych pasiek w obszarach zarówno miejskich jak i wiejskich, wzrośnie świadomość społeczna na temat roli i znaczenia pszczół w przyrodzie. Rzetelne informacje skierowane do pszczelarzy zawodowych jak i hobbystów pomogą odpowiednio chronić pszczoły.

Celem nadrzędnym podejmowanych w projekcie działań jest też podwyższenie jakości miodu, co pozwoli na zastąpienie cukrów przetworzonych w diecie dzieci i młodzieży.

 

Krystyna Tosikdr hab. Krystyna Wrześniewska-Tosik

Lider Obszaru Materiałów Kompozytowych w Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny. Zajmuje się głównie polimerami naturalnymi, a szczególnie keratyną pochodzącą z piór. Prace nad wytworzeniem materiałów kompozytowych z udziałem włókien keratynowych są niezwykle oryginalne, otwierają szerokie pole dla eksperymentów i interdyscyplinarnych poszukiwań naukowych.

Dr hab. Krystyna Wrześniowa-Tosik prowadziła prace badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe w ramach 70 projektów. W latach 2017-2019 z ramienia Łukasiewicz-IBWCh, kierowała Projektem UE (Horyzont 2020, KARMA2020: Industrial Feather Waste Valorisation for Sustainable KeRatin based Materials nr 723268) a obecnie jest liderem Projektu PO IR 2014-2020 „Opracowanie innowacyjnych włóknin ochronnych z dodatkiem piór”. Od 1 maja 2021 roku pełnię rolę kierownika z ramienia nowopowstałego Łukasiewicz ŁIT w Projekcie UE ”UNLOCKING A NEW FEATHER-BASED BIOECONOMY FOR KERATIN-BASED AGRICULTURAL PRODUCTS”.