Według raportu „Społeczny klimat innowacji w Polsce” opracowanego przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego w ramach projektu „Młodzi Liderzy Innowacji” do głównych barier rozwoju innowacyjności w Polsce należą przede wszystkim: brak poszanowania dla ludzi, którzy mają zdolność tworzenia nowych rozwiązań i ich skutecznego wdrażania oraz brak społecznego przyzwolenia dla porażki, która jest nieodzownym elementem innowacji. W polskim społeczeństwie nie ma akceptacji ani dla sukcesu innych, ani dla porażki. Prędzej zaakceptujemy i jako przykład podamy sukces obcokrajowca niż sukces odniesiony przez Polaka.

- Rzadko nagłaśnia się sukcesy. Tych naukowców, którzy odchodzą ze świata nauki i zakładają swoje firmy, często traktuje się gorzej, jakby to odejście było jakąś ujmą. Podobnie jest w przypadku projektów realizowanych przez Polaków poza krajem. Często wyprzedzają one polską rzeczywistość, ale z pewnością do nas wrócą - Kamil Melcer, ekspert Narodowego  Centrum Badań i Rozwoju.

Pewne jest, że Polska potrzebuje innowatorów, wybitnych naukowców i przedsiębiorczych ludzi biznesu, którzy wdrożą osiągnięcia nauki. Musimy pokazywać ludzi, którzy osiągnęli sukces poprzez twórczą pracę. Osiągnięcia w zakresie innowacji powinny stawać się powodem do dumy i wzorem do naśladowania, a następnie fundamentem budowania wizerunku naszego kraju na arenie międzynarodowej.

- W dzisiejszym świecie trudno znaleźć lepszy sposób na promocję Polski niż poprzez zdolne umysły. Powinniśmy je promować jako wizytówkę naszego kraju. Nie jest to jednak u nas powszechne. Obecnie kraj, który nie ma wybitnych osób pracujących w nauce czy biznesie, nie jest pozytywnie postrzegany w świecie, a wizerunek jest dziś szczególnie ważny - prof. dr hab. Michał Kleiber, były prezes PAN, przewodniczący Kapituły Konkursu „Teraz Polska”.

Dla popularyzacji postaw innowacyjnych i podniesienia prestiżu innowatora potrzebne są rozwiązania na każdym poziomie: począwszy od wczesnej edukacji, przez system szkolnictwa powszechnego i wyższego, nastawienie pracodawców do swoich pracowników, wzajemny stosunek ludzi nauki i biznesu, aż po kompleksowe, systemowe rozwiązania na poziomie strategii państwa. Tworzenie rozwiązań sprzyjających innowacjom to zadanie o dużej randze społecznej, ale także wiążące się w wielką odpowiedzialnością społeczną. To zadanie nie tylko państwa, sfery nauki czy biznesu - ale także środowisk społecznych, zaczynając od rodziny, na olbrzymiej roli mediów kończąc.


Więcej o polskiej innowacyjności można przeczytać w raporcie „Społeczny klimat innowacji w Polsce” opracowanym przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego w ramach projektu „Młodzi Liderzy Innowacji”.

 

„Młodzi Liderzy Innowacji” to społeczny projekt badawczy realizowany przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, propagujący postawy innowacyjne, kreujący pozytywny klimat społeczny wokół relacji nauka – biznes oraz promujący kreatywność młodych naukowców.

W trakcie realizacji projektu przeprowadzono wywiady z ekspertami, uznanymi osobistościami świata nauki, w których szukano odpowiedzi na pytania o związek społeczny wizerunek innowatora z poziomem innowacyjności Polski, rolę edukacji w procesie kształtowania postaw innowacyjnych oraz rolę mediów w budowie etosu innowatora.

 

Partnerami projektu są: Fundacja PGNIG SA im. Ignacego Łukasiewicza, PARP oraz Innpoland.pl.

Patronat honorowy objęli: NCBiR, PAN, AMU PAN, MNiSW, MG oraz MIR