- Innowacja nie musi być najnowszym rozwiązaniem technicznym z zastosowaniem AI czy innych zaawansowanych narzędzi. To czasem dostrzeżenie, że brakuje jakiegoś drobnego rozwiązania i wypełnienie tej luki  -  mówi Ewa Kraińska, twórczyni When U Buy – start-upu nagradzanego właśnie za innowacyjność.

Światowy Dzień Kreatywności i Innowacji (World Creativity and Innovation Day) obchodzony jest 21 kwietnia każdego roku. Został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, aby promować kreatywność i innowacje jako kluczowe czynniki rozwoju społecznego, gospodarczego i technologicznego.  I choć innowacyjność często utożsamiamy z zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi, to w rzeczywistości  może mieć ona różne formy i niekoniecznie musi być związana z technologią. Istnieje wiele obszarów, w których można być innowacyjnym, niezależnie od dziedziny, w której działa się firma czy organizacja.

- Innowacyjność to łączenie kropek, tak żeby stworzyć nową wartość  –  tłumaczy Ewa Kraińska. Założony przez nią start-up When U Buy to innowacyjne rynkowe rozwiązanie, które pozwala agregować zakupy on-line w jednej wygodnej aplikacji. Rozwiązanie to zostało docenione i zdobyło główne nagrody w takich konkursach jak: Start up powered by Invest in Łódź, SAR w kategorii Innowacja Roku czy nominacja w konkursie Invest Cuffs w kategorii „Start up roku 2023”. 

- Pomyślałam, że warto, by było zrobić takie narzędzie, które zdejmie ze mnie obowiązek pamiętania, co zamówiłam w Internecie, w jakim sklepie, kiedy przyjdzie przesyłka, kto i jak ją dostarczy i w jaki sposób, do kiedy mam czas na zwrot. Kiedy większość zakupów przenosimy do sieci ogarnianie tej logistyki staje się bowiem jeszcze jednym, czasem przytłaczającym, obowiązkiem. A jako mama, jako osoba pracująca nie potrzebuję kolejnego ciężaru na swoich barkach. Chcę, żeby ktoś mnie wyręczył, bo to o miało być uławieniem, czyli łatwiejszym kupowaniem w sieci, nagle staje się problemem.  I tak się zrodził pomysł na WhenUBuy.

 

Innowacyjna aplikacja When U Buy

Takiego rozwiązania – osobistego asystenta zakupowego w formie aplikacji - wcześniej na rynku nie było, choć nie brakuje na nim świetnie działających sklepów internetowych. Aplikacja WhenUBuy zwalnia jednak konsumentów z pamiętania o całej zakupowej logistyce  zwłaszcza  ważnych terminach zapisanych w licznych mailach z poszczególnych sklepów, agregując wszystkie potrzebne informacje w jednym miejscu.

 - Aplikacja informuje mnie także o zdarzeniach negatywnych, czyli jeśli coś dzieje się z przesyłką, sprzedawca nie zrealizował zwrotu, albo właśnie mija termin na zwrot, albo karta podarunkowa za chwilę straci ważność  wyjaśnia Ewa Kraińska z When U Bauy, wskazując, że zauważenie tej potrzeby i dostarczenie narzędzia, które ją zaspokaja jest właśnie istota innowacyjności w biznesie.

Istotą innowacyjności jest bowiem podejmowanie ryzyka, poszukiwanie nowych możliwości i ciągłe dążenie do doskonałości, niezależnie od obszaru działania. 

 

Innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce

 

Polska znajduje się w grupie krajów europejskich o średnim poziomie innowacyjności. Według Europejskiego Rankingu Innowacyjności (European Innovation Scoreboard) zwykle plasuje się w środkowej części rankingu wśród krajów UE.

Jednak, jak wynika z badania "Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2020-2022" przeprowadzonego przez GUS, w ostatnich latach  systematycznie wzrasta liczba firm w Polsce, które angażują się w działalność innowacyjną i rozwijają nowe produkty, usługi lub procesy. W latach 2020–2022 aktywne innowacyjnie przedsiębiorstwa przemysłowe oraz usługowe stanowiły odpowiednio 36,1 proc. oraz 34,2 proc. ogólnej liczby tych podmiotów. To znacznie więcej niż w latach 2019–2021, kiedy to wprowadziło je odpowiednio 22,0 proc. i 19,7 proc. badanych przedsiębiorstw. Istnieje także rosnące zainteresowanie start-upami i przedsiębiorczością innowacyjną.

 

Światowy Dzień Kreatywności i Innowacji

Światowy Dzień Kreatywności i Innowacji (World Creativity and Innovation Day) został stworzony rezolucją ONZ 71/284 przy wsparciu 80 krajów w celu podniesienia świadomości na temat znaczenia kreatywności i innowacji w rozwiązywaniu problemów w odniesieniu do realizacji celów zrównoważonego rozwoju, znanych również jako “cele globalne”. Pierwszy Światowy Dzień Kreatywności i Innowacji obchodzono 21 kwietnia 2018 r.

Innowacyjność może mieć różne formy i skale, od drobnych ulepszeń procesów wewnątrz firmy po rewolucyjne zmiany w branżach i społeczeństwach. Jest to istotny czynnik napędzający postęp i rozwój, który wymaga ciągłej uwagi, inwestycji w badania i rozwój oraz sprzyjającego środowiska organizacyjnego sprzyjającego eksperymentom i kreatywności.

Oto kilka przykładów innowacyjności poza obszarem technicznym, z którym zazwyczaj kojarzymy to pojęcie:

  • Innowacje produktowe: polegają na wprowadzaniu nowych produktów na rynek lub udoskonalaniu istniejących produktów. Innowacyjność produktowa może dotyczyć zarówno funkcji produktu, jak i jego designu, opakowania czy doświadczenia użytkownika.
  • Innowacje usługowe: obejmują opracowywanie nowych usług lub modyfikowanie istniejących usług w celu lepszego zaspokojenia potrzeb klientów. Może to obejmować nowe modele biznesowe, strategie dystrybucji czy sposoby obsługi klienta.
  • Innowacje społeczne: mogą polegać na opracowywaniu nowych rozwiązań społecznych, które mają na celu poprawę jakości życia lub rozwiązanie problemów społecznych.