Wielu rodziców wybiera dziś dla swoich dzieci indywidualne nauczanie w domu. Edukacja domowa jest bardzo wygodną formą kształcenia. Dziecko, które realizuje obowiązek szkolny w domu może uczyć się gdzie i kiedy chce. Nauczanie w domu wciąż rodzi jednak wiele pytań. Na czym dokładnie polega edukacja domowa? Tego dowiesz się w poniższym artykule.

Indywidualne nauczanie – czy każdy może z niego skorzystać?

Edukacja domowa jest dostępna dla każdego. To bezpłatne rozwiązanie  dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Każde dziecko po ukończeniu 6 roku życia podlega obowiązkowi szkolnemu. Musi zatem zostać zapisane do szkoły i  realizować podstawę programową. Proces nauki może jednak odbywać się już poza murami szkoły. Bardzo wielu rodziców decyduje się obecnie na taką formę nauczania. W trakcie pandemii indywidualne nauczanie stało się bardzo popularne. Jednak nie tylko kwestie zdrowia i bezpieczeństwa zachęcają rodziców do wyboru tego trybu. Decydują też względy logistyczne – nie trzeba tracić czasu na dojazdy do szkoły, jest większa wolność i elastyczność. Edukacja domowa ma wiele walorów, których brakuje stacjonarnej formie edukacji.

Jakie są korzyści indywidualnego nauczania?

Nauczanie w domu to przede wszystkim większa wolność dla dziecka i rodziców. Dzieci mogą uczyć się kiedy i jak chcą. Ich rozwój jest bardziej swobodny – nic nie ogranicza ich indywidualnego potencjału. Zdobywanie wiedzy odbywa się bez presji i stresu. W nauczaniu domowym nie ma kartkówek, sprawdzianów ani ocen. Taka nauka jest często bardziej skuteczna. W czasie swoich codziennych zajęć dziecko niczym się nie rozprasza. Realizuje materiał w swoim tempie. Ma czas i przestrzeń na zgłębianie tematów, które je interesują.

Dzieci, które uczą się w domu mają także więcej czasu na swoje pasje. Często taki tryb nauki wybierają rodzice dzieci zaangażowanych w sport, zajęcia muzyczne i artystyczne. Edukacja domowa jest okazją do nawiązania prawdziwych, wartościowych relacji z rodzicami, a także rówieśnikami. Uczniowie realizujący indywidualne nauczanie w domu mają więcej czasu i energii. Na zajęciach pozalekcyjnych, zgodnych z ich zainteresowaniami i temperamentem mogą spędzać czas z kolegami o podobnym usposobieniu. Nic tak nie łączy dzieci jak wspólne hobby.

Na indywidualnym nauczania zyskują także relacje rodzinne. Brak codziennego pośpiechu i presji poprawia atmosferę panującą w domu. Sprzyja tworzeniu rodzinnych rytuałów i zachęca do wspólnego spędzania czasu. Ta forma edukacji daje rodzicom możliwość lepszego poznania własnych dzieci. Spędzając więcej czasu razem, rozmawiając i wspólnie realizując codzienne obowiązki. Wielu rodziców potwierdza, że edukacja domowa umożliwiła im zbudowanie z dziećmi prawdziwych więzi.

Jak wygląda indywidualne nauczanie w domu – w praktyce?

Edukacja domowa daje możliwość nauki w dowolnym miejscu i czasie. Dziecko musi realizować podstawę programową, może robić to jednak w swoim tempie. W nauczaniu indywidualnym to rodzic staje się nauczycielem dziecka. Przejmuje odpowiedzialność za jego przygotowanie do dalszych etapów edukacji. W nauczaniu indywidualnym nie ma sprawdzianów, kartkówek ani ocen. Rok nauki kończy się jednak egzaminem klasyfikacyjnym ze wszystkich przedmiotów. Egzamin organizowany jest przez szkołę partnerską, do której zapisane jest dziecko.

Indywidualne nauczanie jest w pełni legalną formą kształcenia, jednak dziecko musi zostać zapisane do szkoły stacjonarnej. Jest wtedy pełnoprawnym uczniem, który realizuje obowiązek szkolny poza szkołą. Na początku rodzice mogą obawiać się odpowiedzialności, którą przejmują w takim trybie nauki. Na szczęście istnieją narzędzia, dzięki którym nauka w domu może odbywać się sprawnie, skutecznie i przyjemnie. Takim rozwiązaniem jest platforma edukacyjna Centrum Nauczania Domowego. Centrum Nauczania Domowego oferuje uczniom i rodzicom bezpłatny dostęp do platformy oraz kompleksowe wsparcie w codziennej nauce. Platforma zawiera ciekawe materiały edukacyjne i gotowe scenariusze zajęć. Jest to ogromna pomoc w indywidualnym nauczaniu.