Rektorzy Politechniki Gdańskiej, Akademii Morskiej w Gdyni oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni zapraszają na inaugurację studiów magisterskich na międzyuczelnianym kierunku Technologie Kosmiczne i Satelitarne (TKiS). Uroczystość odbędzie się 21 lutego o godz. 11.15 w Auli w Gmachu Głównym PG.

Wykład inauguracyjny pt. „Polska droga w kosmos” wygłosi prof. Piotr Wolański, przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN. Podczas uroczystości, którą uświetni Akademicki Chór PG, głos zabiorą rektorzy uczelni, które będą realizować studia na TKiS oraz zaproszeni goście. Na Politechnice Gdańskiej kierunek TKiS będzie prowadzony na dwóch wydziałach: Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (specjalność: Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej) oraz Mechanicznym (specjalność: Technologie mechaniczne i mechatroniczne w inżynierii kosmicznej).

Studia na TKiS uruchamiane są w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W związku z tym kierunek ten otrzymał dofinansowanie w ramach projektu NCBR pt. „Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie Kosmiczne i Satelitarne do potrzeb rynku pracy”. Dzięki temu realizacja programu studiów TKiS będzie odbywała się w ścisłej współpracy z pracodawcami z sektora inżynierii kosmicznej i satelitarnej. Przedstawiciele pracodawców będą brać znaczący udział w ustalaniu konkretnej tematyki zajęć i w ich prowadzeniu. Również w ścisłej współpracy z otoczeniem gospodarczym realizowane będą projekty w ramach poszczególnych przedmiotów.

Szczegółowe informacje dotyczące TKiS znajdują się tutaj