Popularność programów lojalnościowych w Polsce stale utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie. Firmy wciąż chętnie je wdrażają, chcąc zbudować trwałe relacje ze swoimi klientami, którzy z kolei przystępują do nich zachęceni uzyskaniem określonych benefitów.

Aby jednak program lojalnościowy przyniósł oczekiwane rezultaty, trzeba wziąć pod uwagę kilka aspektów.

Znaczenie programów lojalnościowych

Dla każdej marki najważniejszy jest rozwój, który przekłada się na uzyskanie przewagi konkurencyjnej i umocnienie pozycji na rynku. Aby jednak cel ten został osiągnięty, konieczne jest zbudowanie wokół marki środowiska konsumenckiego. Istnienie marki warunkują bowiem klienci będący odbiorcami jej usług i produktów.

Jedną z najczęściej praktykowanych metod budowy środowiska konsumenckiego i trwałych relacji na linii marka-klient są programy lojalnościowe. Nie istnieje jednak schemat programu uniwersalnego, który mógłby być stosowany w każdej sytuacji i w przypadku każdej marki.

Cel biznesowy programu lojalnościowego

W zależności od prowadzonej działalności i aktualnej sytuacji marki na rynku, program lojalnościowy może być ukierunkowany na realizację celów:

  • sprzedażowych – pozyskanie nowych klientów, utrzymanie dotychczasowych i zwiększenie ich zaangażowania,
  • wizerunkowych – budowa lub wzmocnienie świadomości marki w środowisku konsumenckim, zyskanie ambasadorów marki.

Wyznaczony do realizacji cel warunkuje grupę docelową, a zatem klientów, do których będzie skierowany program lojalnościowy.

Klienci w programie lojalnościowym

Program lojalnościowy zawsze musi mocno uwzględniać rodzaj odbiorcy. Beneficjentem może być bowiem klient potencjalny, nowy, stały, mało aktywny lub zaangażowany – przy czym każda z tych grup nie może być traktowana w taki sam sposób. Aby z klienta potencjalnego uczynić stałego, trzeba najpierw zwrócić na siebie jego uwagę, w jakiś sposób zachęcić go do marki. Chcąc utrzymać klienta nowego, warto zasygnalizować mu korzyści, jakie dodatkowo może zyskać na współpracy z marki. Klienta mało aktywnego należy w jakiś sposób zachęcić ponownie do współpracy, zaś zaangażowanego wyróżnić, aby czuł się wyjątkowy.

Oznacza to, że w każdym przypadku program lojalnościowy musi być indywidualnie konstruowany, w oparciu o specjalnie opracowany system nagród.

Nagrody w programie lojalnościowym

Korzyści z programu lojalnościowego powinna czerpać zarówno marka, jak też uczestniczący w nim klienci, oczekujący określonych, ale wartościowych benefitów. Stanowią je nagrody, które powinny być dostosowane do uczestnika programu i stopnia jego zaangażowania.

Wśród najczęściej stosowanych nagród występują: punkty za zakupy, kody rabatowe, promocje dla wybranych klientów, darmowe produkty za dokonane zakupy, karty członkowskie i status VIP. Podczas gdy w pierwszym etapie programu, w przypadku klientów nowych czy mało aktywnych, punkty i kody rabatowe będą wystarczające, klienci zaangażowani wymagają już nagród o większej wartości. Tutaj lepiej sprawdzą się promocje i zniżki na określone produkty. Z kolei klienci zaangażowani, a zatem lojalni, zasługują już na specjalne wyróżnienie poprzez dostęp do części oferty zarezerwowanej wyłącznie dla nich.

Aby program lojalnościowy spełnił swą rolą, ważne jest podtrzymywanie kontaktu z klientami. Stała komunikacja na linii marka-klient jest niezbędnym elementem budowania relacji opartej na zaufaniu. A jest ona możliwa głównie ze względu na technologie, które w marketingu są powszechnie stosowane.