W fazę rozstrzygającą wchodzą zabiegi gmin, mających na celu zmiany w wojewódzkich planach gospodarki odpadami. Z deklaracji burmistrza gminy Milicz już rok temu wynikało, że Milicz za wszelką cenę będzie chciał wrócić do wielkopolskiego obszaru zagospodarowywania odpadów, a konkretnie do Ostrowa.

Tymczasem od wielu już lat pracownicy Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO w Ostrowie prowadzą działania edukacyjne mające na celu wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.

Jednym z takich działań jest organizacja konkursów ekologicznych. Dotychczas odbyło się już dziewięć edycji. Są one skierowane do dzieci ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Ale nie tylko. Ostrowska firma edukację ekologiczną prowadzi także wśród przedszkolaków. To grupa dzieci, która bardzo chętnie uczestniczy we wszystkich zajęciach oraz konkursach.

- Każdy konkurs odbywa się pod innym hasłem. Oczywiście zawsze jest ono związane z ekologicznymi zachowaniami. Głównym celem konkursów jest nauka prawidłowego segregowania odpadów. - Cel konkursów jest niezmienny, edukacja i wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców miasta, a także wyrobienie nawyku segregacji odpadów w miejscu ich wytwarzania oraz zbiórka odpadów podlegających recyklingowi – mówi Andrzej Strykowski, prezes MZO w Ostrowie.

Zainteresowanie konkursami jest bardzo duże. Bo też trzeba przyznać, że jest to bardzo fajna nauka poprzez zabawę. A i nagrody dla najlepszych zawsze są atrakcyjne. Jak przyznają pracownicy MZO, dzięki ich działaniom ekologicznym wśród najmłodszych, ci ostatni uczą także swoich rodziców i dziadków jak należy segregować odpady.

Co bardzo ważne. Spółka MZO nie ogranicza się wyłącznie do organizacji raz w roku konkursu. Jej pracownicy prowadzą także lekcje edukacyjne w przedszkolach i szkołach. Lekcje edukacyjne prowadzone są nie tylko w ostrowskich szkołach, ale także w tych gminach ościennych, w których MZO odbiera odpady.  - Zdajemy sobie sprawę, że edukacja ekologiczna młodego pokolenia, to inwestycja w przyszłość – dodaje Andrzej Strykowski. – Ci młodzi ludzie, gdy już dorosną nie będą mieli żadnych wątpliwości, że odpady należy segregować, jak ważne jest to zadanie, bo trzeba dbać o środowisko.