Publikacja jest poświęcona kontaktom Węgier i Polski w okresie międzywojnia. To bogaty zbiór dokumentów, przybliżających nieznane szerzej wątki we wzajemnych relacjach. Spotkanie poświęcone książce Endre László Vargi odbędzie się 30 listopada o godz. 17:00 w Ambasadzie Węgier w Warszawie.

Endre László Varga to węgierski historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, wychowanek prof. Mariana Zgórniaka, emerytowany pracownik naukowy Uniwersytetu Kalwińskiego w Budapeszcie. Wspomina, iż do napisania książki „Dwa bratanki. Dokumenty i materiały do stosunków polsko-węgierskich 1918-1920” zainspirowała go informacja o wydarzeniach z 1920 roku, a mianowicie o transporcie amunicji z Węgier do Polski podczas wojny z bolszewikami. Gdyby nie wsparcie, o którym zadecydował rząd w Budapeszcie, zwycięstwo z sowietami mogłoby okazać się niemożliwe.

Varga dowiedział się o tym fakcie od polskiego kolegi w połowie lat 70. XX wieku. Chciał zgłębić swoją wiedzę na ten temat jednak dostęp do istotnych dokumentów mieli wówczas głównie partyjni historycy. Autor postanowił sam dotrzeć do archiwalnych źródeł. Poszukiwał ich w węgierskich i polskich archiwach wojskowych oraz ministerstwach spraw zagranicznych. Jego książka jest efektem tych dociekań. Zawiera wiele cennych i nieznanych wcześniej dokumentów poświęconych relacjom polsko-węgierskim w okresie międzywojnia. To także zbiór przykładów wsparcia udzielanego sobie przez kraje, które miało ważny wpływ m.in. na ich sytuację polityczną. To szczególnie wartościowa publikacja dla naukowców zajmujących się dziejami i wzajemnymi relacjami obu narodów. Została wydana nakładem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Po raz pierwszy zaprezentowano ją podczas Warszawskich Targów Książki 2016, których Gościem Honorowym były Węgry.

Teraz czytelnicy będą mogli podyskutować o książce podczas spotkania „Dwa bratanki”, które odbędzie się 30 listopada 2016 roku w Ambasadzie Węgier w Warszawie, przy ulicy Fryderyka Chopina 2, o godzinie 17:00. Wydarzenie to organizowane jest w ramach Roku Kultury Węgierskiej w Polsce.