Najczęściej osoby planujące założyć własną działalność gospodarczą korzystają ze środków Funduszu Pracy lub środków Unii Europejskiej. Należy jednak zauważyć, że aby otrzymać taką dotację, trzeba spełnić odpowiednie warunki, czyli nie każdy chętny może je otrzymać.

Urząd pracy

Pewnym źródłem uzyskania dotacji na założenie własnej firmy jest urząd pracy. Kwota jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w tym wypadku to 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli sporo ponad 20 000 zł. Dotacja, co ważne, jest bezzwrotna, jeśli działalność jest prowadzona co najmniej 12 miesięcy (niektóre urzędy mogą wydłużyć ten okres do 15 miesięcy). Ważne jest, że aby ubiegać się o te środki, trzeba być zarejestrowaną osobą bezrobotną z ustalonym II profilem pomocy, a w uzasadnionych przypadkach – I profilem. Sporym utrudnieniem w tym wypadku jest fakt, że urzędy mają ograniczoną pulę środków na dotacje, więc nabory nie odbywają się zbyt często, a żeby otrzymać dotacje, należy złożyć wniosek w terminie naboru.

Dotacje unijne

Środki pozyskane w ramach Funduszy Europejskich kuszą wielu chętnych do założenia własnej firmy. Można je otrzymać m.in. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Należy przy tym pamiętać, że procedury postępowania mogą być różne w różnych instytucjach dysponujących unijnymi środkami, dlatego też przed ubieganiem się o dotacje należy sprawdzić, na jakich zasadach są one udzielane.

Szczegółowe informacje nt. dofinansowań z Unii Europejskiej możemy uzyskać w Punktach Informacyjnych EFS działających w poszczególnych województwach.

Inwestorzy i crowdfunding

Jednym ze sposobów dofinansowania nowo powstającej firmy jest znalezienie inwestora. Nie jest to łatwe, ale możliwe. Warto przed poszukiwaniem inwestora przygotować się do rozmowy z nim, zrobić konkretny biznesplan i przygotować dokumentację, w której zawrzemy plany na rozwój oraz wizję firmy w perspektywie długoterminowej.

Ostatnio coraz popularniejszy jest też crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe. Osoby, które mają ciekawe pomysły na biznes, mogą skorzystać ze specjalnych stron, które informują internautów o projekcie. Tam też są podane informacje nt. sposobu i miejsca wpłat, dla osób, które zdecydują się udzielić wsparcia danemu projektowi. Z wielu takich drobnych wpłat niekiedy wyrasta olbrzymia  suma, która pozwala zrealizować pomysł biznesowy.