Wszyscy, którzy mają ochotę spędzić aktywnie weekend, a przy okazji sprawić, że tereny wokół jeziora Rybnica ponownie staną się atrakcyjnym miejscem wypoczynku, powinni zarezerwować sobie czas w sobotę, 2 kwietnia. W tym dniu – w ramach „Tygodnia Czystości Wód” – członkowie Koła Wędkarskiego nr 122, działającego w ANWIL-u organizują sprzątanie tego miejsca.

„Tydzień Czystości Wód”, trwający co roku do 1 do 7 kwietnia, ma na celu zwrócenie uwagi na konieczność ochrony wód, rozsądne nimi gospodarowanie, a także dbałość o utrzymanie obecnych linii brzegowych. W ramach akcji podejmowane są różnego rodzaju inicjatywy, mające uświadamiać, że także w Europie, w której woda uchodzi za dobro powszechne, jej zasoby nie są nieskończone.

W tym roku także pracownicy ANWIL postanowili w swoim wolnym czasie zaangażować się w obchody „Tygodnia Czystości Wód”. Członkowie Koła Wędkarskiego nr 122, działającego w spółce organizują w sobotę - 2 kwietnia od godziny 8:00 akcję sprzątania brzegów jeziora Rybnica, mając nadzieję, że przyłączą się do nich także ci włocławianie, którym leży na sercu piękno krajobrazu. Na miejsce zbiórki uczestników sprzątania wyznaczono parking przy ogrodach działkowych od strony mostku przy ul. Leśnej.

ANWIL, chcąc wesprzeć inicjatywę Koła Wędkarskiego nr 122, zapewni worki na odpady oraz odpowiednie rękawice. Dodatkowo pracownik Obszaru Prewencji i BHP spółki przed rozpoczęciem akcji przeprowadzi krótkie szkolenie z zasad BHP, obowiązujących w czasie prac porządkowych nad wodą.

Do inicjatywy włączyła się także Zakładowa Straż Pożarna, która będzie wyławiać śmieci pływające w jeziorze, co z pewności zwiększy skuteczność prowadzonych działań.

Koło Wędkarskie uzyskało także wsparcie Zakładu Gospodarki Komunalnej GRONEKO, który zorganizuje odbiór i późniejsze zagospodarowanie odpadów, pochodzących z czyszczenia terenów wokół jeziora Rybnica.