Stabilność, jasno określone wymagania oraz silne wsparcie ze strony państwa są według raportu „Projekt założeń do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym” receptą na zrównoważony i dynamiczny rozwój polskiej nauki. We wtorek 20 grudnia o godz. 12.00 w Auli Politechniki Gdańskiej odbędzie się debata poświęcona temu dokumentowi.

Raport przygotowany w ramach projektu Ustawa 2.0 został napisany przez zespół pod kierownictwem prof. Marka Kwieka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego współautorką jest prof. Joanna Wolszczak-Derlacz z Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG. Oboje wezmą udział w zbliżającej się dyskusji.
– Otwarta debata ma służyć konsultacji projektu, dlatego zapraszamy do udziału wszystkie osoby związane ze szkolnictwem wyższym – mówi odpowiedzialna za finansowe założenia raportu profesor Wolszczak-Derlacz.

Ustawa 2.0 to konkurs zorganizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu zaangażowania środowisk akademickich w przygotowywanie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Zespół, do którego należy profesor Wolszczak-Derlacz jest jednym z jego trzech zwycięzców.

Raport można prześledzić pod adresem: ustawa20.amu.edu.pl