Już wkrótce ruszy Program „Bezpieczny Poród” - pierwszy w Europie Środkowo Wschodniej powszechny program kształcenia podyplomowego lekarzy z zakresu położnictwa. Innowacyjny projekt jest owocem współpracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i PZU. List intencyjny w tej sprawie podpisali Michał Krupiński – prezes PZU SA i prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś - rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Paweł Surówka - prezes PZU Życie SA i Andrzej Jaworski – członek zarządu PZU SA. W uroczystości wzięła udział także Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Na pozytywne efekty programu 500+ nie trzeba było długo czekać. Na świat przychodzi coraz więcej Polaków. Wspólną troską różnych instytucji jest zapewnienie kobiecie i jej dziecku bezpieczeństwa, tak by nic nie zmąciło tej wyjątkowej chwili.
- Jednym z celów Programu 500+ jest stworzenie rodzinom warunków sprzyjających rodzeniu dzieci – mówi Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej – Wzrost liczby narodzin jest jednak uzależniony od wielu czynników: bezpieczeństwa finansowego rodzin, stabilności i pewności zatrudnienia, ale także poczucia bezpieczeństwa przyszłych mam w zakresie wsparcia – w tym medycznego, w okresie ciąży i po narodzinach dziecka.

Aby zminimalizować jakiekolwiek ryzyko medyczne związane z porodem i opieką okołoporodową Warszawski Uniwersytet Medyczny wspólnie z PZU opracowują Program Bezpiecznego Porodu. Zakłada on, między innymi, stworzenie Ośrodka Symulacji Medycznych, gdzie będą się szkolić lekarze i położne. Takie rozwiązania w krajach Europy Zachodniej są powszechnie stosowane od kilkunastu lat. Teraz będzie to możliwe także w Polsce.
- To innowacyjny projekt podnoszący jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń, który wspiera PZU – mówi Michał Krupiński, prezes PZU – Zależy nam na bezpieczeństwie dzieci przychodzących na świat. Ta troska wpisuje się w dążenie do coraz pełniejszego zaspokojenia potrzeb naszych klientów, systematycznego podnoszenia jakości usług i stałego rozwoju.

Program „Bezpieczny Poród” będzie przeznaczony dla lekarzy, położnych, pielęgniarek oraz innych przedstawicieli personelu medycznego. Ma służyć również pracownikom służb ratunkowych, w tym straży pożarnej oraz policji. Szkolenia mają zminimalizować ewentualne ryzyka lub powikłania związane z porodem i opieką okołoporodową.

- Program „Bezpieczny Poród” będzie realizowany w oparciu o know - how Uniwersytetu McGill w Montrealu w zakresie ćwiczeń na symulatorach porodu, na zasadach porównywalnych do szkoleń na symulatorach stosowanych w lotnictwie. Realizacja projektu pozwoli w przyszłości na certyfikowanie uczestników (zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów leczniczych), potwierdzające uzyskanie kompetencji. Program szkolenia podyplomowego w oparciu o innowacyjne metody jest pierwszym tego typu rozwiązaniem na polskim rynku. – mówi prof. Mirosław Wielgoś, rektor WUM.

 Szkolenia na symulatorach (fantomach) dają gwarancję prawidłowego postępowania zarówno przy porodach, które przebiegają bez komplikacji jak i tych z powikłaniami, także realnie zagrażającymi życiu. Wielokrotnie ćwiczenia i doskonalenie umiejętności personelu medycznego odbywają się bez jakiejkolwiek szkody dla pacjentki. Program wspierają naukowo wybitni specjaliści z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego a także z Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Uniwersytetu McGill w Montrealu. - Już za kilka tygodni zaprosimy państwa do nowo powstającego Ośrodka Symulacji Medycznych aby zaprezentować najnowocześniejszy w Europie fantom uczący jak bezpiecznie dla matki i dziecka odbierać porody. Jestem dumny, że PZU Zdrowie, które mam zaszczyt nadzorować, dzięki zaangażowaniu Grupy PZU będzie wspierać ten jakże ważny dla nas obszar zdrowia – powiedział Andrzej Jaworski, członek zarządu PZU.

Ośrodek Symulacji Medycznych powstanie w oparciu o zasoby Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka w Warszawie. Otwarcie Ośrodka ma nastąpić jeszcze w tym roku. Sponsorem głównym Programu Bezpieczny Poród jest PZU, merytoryczne wsparcie zapewniają też TUW PZUW oraz PZU Zdrowie.